:
 
 

Dance PORT Derida - Класически балет

DPD Ballet 4


Каква е целта на програмата?

Програмата Dance PORT Derida – Класически балет е изцяло насочена към класическите класове с високо ниво на детайлност: изграждане и повишаване на техническо майсторство, пируетна техника, скокове, поддръжки, вариации в разнообразна стилистика, които създават усещането за стил, подпомагат артистичността на изпълнителите и тяхната издръжливост. Тя цели да даде възможност за достигане на пълния потенциал на млади таланти чрез по-индивидуално внимание към всеки участник, което да спомогне за достигане на пълния им артистичен потенциал.

 

Кой може да кандидатства?

За включване в програмата Dance PORT Derida – Класически балет могат да кандидатстват всички желаещи да се занимават активно с класически балет, които са на възраст между 12 и 25 години и практикуват класически балет полу- или изцяло професионално. Кандидатите на възраст под 18 години следва да предоставят контактите и на свой родител.

Програмата е насочена към хора с предварителен опит, както и ученици от НУТИ, търсещи повече възможности за развитие и по-индивидуална подготовка. Програмата ще предостави възможност за работа в по-малки групи, в зависимост от възрастта и/или нивото на селектираните участници, към които ще бъде проявено индивидуално отношение и внимание, с цел максимално положително отражение върху израстването и развитието на способностите им.

Какво включва обучението?

 

Програмата работи с професионален екзерсис, който включва международно установената тренинг структура:

- работа на станка (плие, фондю, тандю, жете, ронд партер, фрапе, адажио, гранд батман);
- упражнения на среда с различен ракурс и преходи между елементите;
- пируетни комбинации;
- малко, средно и голямо алегро (скокове);
- палцова техника;
- дуетни комбинации.

 

Кои са преподавателите?

 

Обучението ще водят изтъкнати професионалисти в сферата на класическия балет като Мария Гезенчова, Яна Маринова, Диляна Никифорова и Асен Наков.

 

Какви са условията на обучението?

 

Програмата е напълно безплатна за всички участници, акцентът се поставя върху редовното посещение на часовете и отговорното отношение към обучителния процес, преподавателите и инициативата на центъра.

 

Каква е продължителността на обучението?

 

Програмата е с продължителност десет месеца и ще стартира на 9-ти юни 2017 година. Класовете ще бъдат провеждани в петък вечер, както и събота и неделя през деня.

 

Как ще бъде определяно нивото на участниците по време на обучението?

 

През периода на обучение се организират презентации, на които се представят резултатите от проведеното обучение. Участниците, които не покажат задоволителен напредък в съответния етап от обучението, ще загубят правото да продължат участието си в програмата.

 

DPD Ballet 21

 

Какво предстои след края на обучението?

 

Една от основните цели на програмата е приключилите успешно обучителната програма да разполагат с богата движенческа култура, творческа индивидуалност и познания- предпоставка за активна творческа ангажираност и бъдещо професионално израстване. 

 

Как се кандидатства?

 

Всички желаещи трябва да попълнят формуляр за кандидатстване до 1-ви юни 2017 година. 

Избраните по документи кандидати ще бъдат поканени да участват в прослушване, което ще се проведе на 4-ти юни от 10:00 часа. По време на ателието ще бъдат селектирани участниците в програмата.

 

Обучителната и тренинг програма Денс ПОРТ Дерида в направленията Съвременен танц и Класически балет, разработена от Derida Dance Center, се осъществява с подкрепата на Фондация "Америка за България".

 

 

FABbw

 

 

LogoDDCblack