:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

 Patrik        

ѕроектът Д–еките на ≈вропаФ се реализира между културни организации от 8 европейски държави и е финансиран по програма Д ултура 2007-2013Ф на ≈вропейската комиси€. “ой включва създаването на мултижанров спектакъл в сферата на съвременни€ танц, визуалните и музикални изкуства, който изследва рол€та на европейските реки в историческото и културно развитие на —тари€ континент.

Derida Dance Center е проектни€т партньор, отговорен за съвременни€ танцов пърформанс, част от ц€лостни€ спектакъл, който ще бъде представен на кораб по река ƒунав и на суша общо 51 пъти в 30 европейски града, 11 държави през месеците август и септември 2014 година.


ѕатрик ћатела е полски бийт-боксер, графичен и видео дизайнер. »звестен е с пр€кора си “ик “ак. ќпредел€ се като отдаден на хубавата музика и визуалните изкуства. ќсновно се занимава с дизайн и анимаци€.

https://www.facebook.com/BeatboxInstrument

http://vimeo.com/tiktak

 Tiktak

 ¬ началото на проекта не бе предвидено за музикантите да репетират с танцьорите.
ƒоволен ли си от пром€ната?
ћного съм доволен, че репетирахме заедно. “ова ни позвол€ва да познаваме движени€та на танцьорите и да се синхронизираме. Ќад€вам се и обратното да е валидно.  ато ц€ло работим усилено с ∆ивко, той ни насочва към иде€та си и какво иска, а ние се концетрираме върху това.

“рудно ли е да се създава музика около танц?
ƒоколкото музиката и танца са концетрирани около ритъма, мисл€, че н€ма значение кое се създава първо. ƒори да не е така, съвременни€ танц и музика пак могат да постигнат синерги€.

 ак те промени проектът? ƒопринесе ли за артистичното ти развитие?
ќсвен музикант съм и графичен дизайнер, това е много интердисциплинарен проект. √оворейки с толкова различни хора за техните идеи, как те искат да реализират проектите си наистина ми помага и ме вдъхнов€ва. ѕосто€нно обмен€ме идеи между различните групи в проекта. “ече активна комуникаци€ между видео артистите, танцьорите и музикантите. “ова провокира вътрешни€ ми диалог. ќсвен това съм за първи път в —офи€, хората са супер. “рудно ми е да разбирам кирилица, но всичко останало е чудесно.

 акво е твоето разбиране за проекта Д–еките на ≈вропаФ?  акво е реката за теб?
’аресва ми иде€та за реките на ≈вропа. –еките свръзват, раздел€т, те са граница, а освен това и транспортна мрежа. “е са вдъхновение. »мат толкова много качества, колкото проекта обедин€ва различни изкуства.

»нтервю на ÷ветина ¬еселинова


 

пектакълът ще стартира официални€ си тур с първо представление на 16-ти август в –егенсбург, √ермани€. ѕовече за  Д–еките на ≈вропаУ можете да научите от http://www.riversofeurope.org/

ѕроектът е финансиран по ѕрограма Д ултураУ 2007-2013 на ≈вропейската комиси€, както и с помощта на —толична програма Д ултураУ и се реализира в подкрепа на кандидатурата на —офи€ и ёгозападен регион за ≈вропейска столица на културата - 2019 г.       

 

 

 

residency-program-ddc