:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

 elena martino1        

ѕроектът Д–еките на ≈вропаФ се реализира между културни организации от 8 европейски държави и е финансиран по програма Д ултура 2007-2013Ф на ≈вропейската комиси€. “ой включва създаването на мултижанров спектакъл в сферата на съвременни€ танц, визуалните и музикални изкуства, който изследва рол€та на европейските реки в историческото и културно развитие на —тари€ континент.

Derida Dance Center е проектни€т партньор, отговорен за съвременни€ танцов пърформанс, част от ц€лостни€ спектакъл, който ще бъде представен на кораб по река ƒунав и на суша общо 51 пъти в 30 европейски града, 11 държави през месеците август и септември 2014 година.


 ≈лена ћартино е родена в “орино, »тали€. ¬ момента работи като танцьор и хореограф в  ьолн, √ермани€, където е учила съвременен танц. ѕрез 2013 създава колектив от циркови и театрални артисти с цел да създаде нов вид форма в изкуството, което използва средата като вдъхновение за създаване на представление.

 

 elena martino


 ак намираш работата с ∆ивко?
«а сега е много интересно да се работи с ∆ивко. ќткриваме нови начини за движение. јз идвам от по-плавна техника за освобождаване на движени€та, докато той използва бързи движени€ и по-гол€ма мощност. —ъщо така тр€бва да подобр€ изолационните си умени€. “ака че пон€кога е доста трудно, но е хубаво да промен€ме  навиците си. —ъщо така се уча как да работ€ с т€лото си, когато съм уморена. 


 ак се чувстваш като избрана да участватш в Ф–еките на ≈вропаФ?
¬ началото, когато разбрах, че това е четвърти€т прослушването си мислех, че никога н€ма да го получа. –еших, че просто ще се наслад€ на уъркшопа и ще науча нещо ново.  огато ми се обадиха аз б€х много изненадана. ¬ече имах друга работа и изведнъж тр€бваше да промен€ плановете си. 


ƒоволна ли си, че работите заедно с музикантите?
¬ началото на проекта работихме в Ќови —ад само танцьорите. “огава почувствах необходимостта да има музиканти и веднага като се събрахме усетих колко по-силни сме заедно. “ова беше процес на непрестанно създаване.  огато  мислехме, че ще бъдем само танцьори в —офи€ б€х тъжена, тъй като процесът щеше да бъде разкъсан. —ега съм доволна да бъда заедно с т€х, защото мисл€, че силата на този вид проекти е преплитането на изкуствата. Ќие обмен€ме енерги€ помежду си, посто€нно сподел€не. “ова е начинът, по който проектите израстват. Ќапример имахме спектакъл на улицата и ѕатрик правеше бийтбокс, а ние танцувахме. ѕолучи се мощно и вдъхнов€ващо шоу.


 ак възприемаш иде€та за реката като медиатор между културите?
¬инаги съм имала силна връзка с реките в природата, така че за мен реката е символ. ¬  ьолн, където живе€, има река. “€ раздел€ града, но моста го обедин€ва. Ќапример, през зимата хората не искат да пресичат реката, защото е студено. “ака че повече или по-малко т€ е естествена граница в града.  –еката е вода, движеща се в една посока, ко€то обедин€ва културите, но пон€кога ги и срива. “€ има две страни - една добра и една лоша. ’ората тр€бва да намер€т баланса между свързването и раздел€нето.

 ак върви работата засега?
Ќие сме четирима души в спектакъла и се борим за собствено пространство. “ака че, засега се опитваме да бъдем заедно и да бъдем едно. — течение на работата ставаме по-близки и започваме да усещаме други€ и да сподел€ме енерги€. ўе видим какво ще се получи накра€. 


 ое е най-гол€мото предизвикателство за теб в момента?
Ќай-гол€мото предизвикателство за мен е да придоби€ нова движенческа култура. ќт друга страна работ€ върху запазването на концентраци€та си, когато съм физически изтощена.


 акво ти носи проектът Д–еките на ≈вропаФ?
Ѕлагодарение на този проект се запознах с много хора и места, които иначе не бих срещнала. Ќие сподел€ме много опит и движенчески умени€, които са в основата на танца. „рез това пътуване и срещата ми с различни хора  ≈вропа реално се обедини за мен. ѕо принцип знаеш имената на различните страни, но когато никога не си ги вид€л, те остават абстрактни и непон€тни. „рез тази възможност изведнъж всичко става толкова €сно. –азликата между нас не е гол€ма. –азделени сме само от разнообразни културни традиции. 


 ак намираш престо€ си в —офи€?
ƒа живе€ в —офи€ е гол€м опит за мен. ”чим се да сподел€ме всичко, да уважаваме пространството на други€ Ц както ще бъде и на кораба. “ова е и начинът да се сближим още повече. ¬ началото ми беше трудно заради езика, но сега мога да живе€ тук.  Ќачинът, по който казвате ДдаУ и ДнеУ е различен. ¬ началото имах културен шок. “рудно е да се намери баланса между работа, живот и туризъм, но —офи€ е красив град.

 

 

»нтервю на ÷ветина ¬еселинова


 

пектакълът ще стартира официални€ си тур с първо представление на 16-ти август в –егенсбург, √ермани€. ѕовече за  Д–еките на ≈вропаУ можете да научите от http://www.riversofeurope.org/

ѕроектът е финансиран по ѕрограма Д ултураУ 2007-2013 на ≈вропейската комиси€, както и с помощта на —толична програма Д ултураУ и се реализира в подкрепа на кандидатурата на —офи€ и ёгозападен регион за ≈вропейска столица на културата - 2019 г.       

 

 

 

residency-program-ddc