:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

–езидентската програма на Derida Dance Center е един от основните инструменти за реализиране на политиката на организаци€та за осигур€ване на възможности за развитие на съвременни€ танц в Ѕългари€ чрез сподел€не на международен опит, от една страна, и облекчаване на процеса по осъществ€ване на авторски творчески проекти, от друга.

¬ Derida Dance Center творците получават възможност да използват безвъзмездно пространство и техническа подкрепа за реализиране на авторските си проекти. ≈кипът ни се грижи и за попул€ризирането на резиденциите и резултатите от т€х.

ѕрез последните години Derida Dance Center беше домакин на много български и чуждестранни артисти, които споделиха част от творчески€ си път и предадоха от опита си на български професионалисти и любители в сферата на съвременни€ танц.

¬ резултат на това през 2014 година резидентската програма на Derida Dance Center беше отличена от експерти на ≈вропейската комиси€ в Ѕрюксел като най-добра практика за обмен на артистичен опит на —тари€ континент наред с такива от »рланди€ и ‘инланди€.

Petia Artefact