:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

MAYDAY

Mayday-web-»мето е УMaydayФ Ц дума, международно приета като вик за помощ в бедствена ситуаци€. —пектакълът е детективска лупа, през ко€то зрителите ще разпозна€т изпъкналите форми на комуникационни€ хаос в една динамично развиващата се конкурентна среда. –азвитието на технологиите помага да обмен€ме информаци€, въпреки разсто€ни€та помежду ни. ¬ мултимедийни€ пърформанс ДMaydayУ обм€ната на съобщени€ е непрестанна, но въпреки това необходимостта от ДаварийнаУ комуникаци€* остава в търсене на собственото оцел€ване.

’ореографи€та на ∆ивко ∆ел€зков, сценографи€та на –алица «ортева, музиката на »ван Ўопов (Cooh/Balkansky) и видео средата, създадена умело от ѕолина —то€нова (Jo Iyaa) дават възможност на тримата танцьори ћилена ¬иденова, ѕет€ ћукова и ‘илип ћиланов да изпитат възможностите на динамичната аварийна комуникаци€* и да покажат на наблюдаващите нова интерпретаци€ на решението за оцел€ване.

— покана от два от най-значимите фестивала, представ€щи съвременно изпълнителско изкуство в Ѕългари€ "One Dance Week" (—ептември 2014 г.), ћ“‘ "¬арненско л€то" (8-ми юни 2014 г., 21:30 ч. в √алери€ √рафити), 18-ти октомври 2014 г. в рамките на ћеждународната среща за съвременни изпълнителски изкуства IETM и  фестивал ј—“.

“ози проект се реализира с финансовата подкрепа на ћинистерство на  ултурата.