:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

 

Runabout Project Ц УјзаменФ

 

azamen

’удожничката јлбена Ѕаева и сценографката ѕет€ Ѕоюкова създават компютърна програма и специални безжични костюми, с помощта на които танцьорите записват звуци и думи, модулират ги, контролират ги и така сами композират музиката, на ко€то танцуват.ѕредизвикателството Ц да превърнат телата си в инструмент за създаване на музика и танц едновременно Ц приемат јлександър ћанджуков и —офи€ √еоргиева.

“е използват дигиталните технологии като средство, с което изследват най-старото човешко чувство Ц любовта, и се опитват да разберат какво се случва, когато излезем от любовни€ балон, колко лица има любими€т човек и можем ли да ги обикнем всичките?

 

“еатър јтом Ц ДћетаморфозаУ


  "ћетаморфоза" е изграден изц€ло на базата на изследване на човешкото т€ло и езикът му като изразно средство на сцената. ѕроектът разглежда взаимовръзката между мъжкото и женското началo, етапите на метаморфоза, през които те преминават, за да достигнат пълна хармони€ и т€хната проекци€ чрез телата на актьорите.

јвтори и участници в него са актьорите —тефани€ √еоргиева и ’ристо “аков.
 остюми и сценографи€: —тефани€ √еоргиева, композитор: ’ристо “аков,
сценичен дизайн на осветлението:  амен ћарин.

 

metamorphosis

 

 

 

—дружение Дѕо действителен случайУ Ц Д“ълковен речникУ

ѕроект Д“ълковен речникУ изгражда н€колко танцови миниатюри в едно представление на базата на изследване върху семантиката на думи, избрани внимателно за вс€ка една част. ‘окусирайки се върху личното им тълкуване и решени€та, конфликтите, асоциациите, провокиращи движени€та на една личност във взаимодействие със значението и изговар€нето на дадена дума.

ѕроектът е по иде€ на ќгн€н √олев. —ъздател на представлението е »рина √олева. ƒвиженческите и танцови интерпретации са предизвикателство за ƒеница ƒикова. ћузиката и звуците ще бъдат създавани на живо от јлександър ƒаниел. ѕредставлението превежда съвременни€ танц и движение в един съвременен личен тълковен речник.