:
 
 

Резиденции 2012

 

Runabout Project – “Азамен

 

azamen

Художничката Албена Баева и сценографката Петя Боюкова създават компютърна програма и специални безжични костюми, с помощта на които танцьорите записват звуци и думи, модулират ги, контролират ги и така сами композират музиката, на която танцуват.Предизвикателството – да превърнат телата си в инструмент за създаване на музика и танц едновременно – приемат Александър Манджуков и София Георгиева.

Те използват дигиталните технологии като средство, с което изследват най-старото човешко чувство – любовта, и се опитват да разберат какво се случва, когато излезем от любовния балон, колко лица има любимият човек и можем ли да ги обикнем всичките?

 

Театър Атом – „Метаморфоза“


  "Метаморфоза" е изграден изцяло на базата на изследване на човешкото тяло и езикът му като изразно средство на сцената. Проектът разглежда взаимовръзката между мъжкото и женското началo, етапите на метаморфоза, през които те преминават, за да достигнат пълна хармония и тяхната проекция чрез телата на актьорите.

Автори и участници в него са актьорите Стефания Георгиева и Христо Таков.
Костюми и сценография: Стефания Георгиева, композитор: Христо Таков,
сценичен дизайн на осветлението: Камен Марин.

 

metamorphosis

 

 

 

Сдружение „По действителен случай“ – „Тълковен речник“

Проект „Тълковен речник“ изгражда няколко танцови миниатюри в едно представление на базата на изследване върху семантиката на думи, избрани внимателно за всяка една част. Фокусирайки се върху личното им тълкуване и решенията, конфликтите, асоциациите, провокиращи движенията на една личност във взаимодействие със значението и изговарянето на дадена дума.

Проектът е по идея на Огнян Голев. Създател на представлението е Ирина Голева. Движенческите и танцови интерпретации са предизвикателство за Деница Дикова. Музиката и звуците ще бъдат създавани на живо от Александър Даниел. Представлението превежда съвременния танц и движение в един съвременен личен тълковен речник.