:
 
 

Информация за DDC

desrida stage -1

Визия, мисия, цели и водещи принципи

 

Мисия:

Derida Dance Center e първият център за съвременен танц и обучение в България, основан през 2010 г. и функциониращ посредством Фондация “Арт Линк”. Центърът има широк спектър от дейности, чрез които изпълнява целите на организацията, а именно да бъде инструмент за ускоряване развитието на съвременното танцово изкуство в страната, подкрепяйки съществуващите и изгряващи таланти в областта, чрез създаване на нужните за това условия. Основните направления, в които работи центърът са: независими танцови продукции, обучителна и тренинг програма за Съвременен танц, международни партньорства, резидентска програма, презентационна и кураторска дейност. 

 

Цели: 

-  Да стимулира създаването и популяризирането на съвременно изкуство и култура;

- Да повишава знанията и уменията на танцьори, хореографи, озвучители и други участници и   създатели на продукти на съвременните изпълнителски изкуства;

-  Създаване на сценични продукти и програми;

-  Създаване и провеждане на работни ателиета за творческо взаимодействие на артисти;

-  Да популяризира българските съвременни изпълнителски сценични продукти в страната и в чужбина;

- Да подпомага обучението и професионалното развитие, в сферата на хореографията, съвременния танц и физическия театър;

- Да допринася за обогатяване културния живот на местните общности и за регионалното развитие, в това число и на културния туризъм;

- Да подпомага дейността и изявите у нас и в чужбина на артистични екипи и свързаните с тях организации съобразно техните нужди;

- Да допринася за развитие на международното сътрудничество в изучаване, съхраняване, представяне и популяризиране на съвременните изпълнителски изкуства и културното наследство.

 

Принципи на работа:

В продължение на 12 години организацията изгражда, развива и преоткрива набор от принципи на работа, чрез които осъществява своите цели: 

- Осъществява дейности за популяризиране на съвременното изкуство и култура като за целта стопанисва и развива собствено сценично пространство, където ежемесечно представя независими български артисти, но и гостуващи международни такива; осъществява артистични проекти и партнира в национални и международни такива;

- Организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации и провежда местни и международни фестивали и/или други форми - конгреси, конференции, семинари и др.;

-  Организира работни ателиета за творческо взаимодействие и професионално развитие; 

-  Издава печатни и интернет материали за осъществяване на целите си; 

-  Участва в национални и международни проекти и програми;

-  Изготвя дългосрочни стратегии за развитие на съвременното изкуство в България; 

-  Проучва съвременното сценично изкуство в световен мащаб и допринася за неговото обогатяване, като създава и популяризира сценични произведения, продукции и ко-продукции;

- Разработва и поддържа комуникационна платформа с цел информиране за съвременното изпълнителско изкуство и свързаните с него дейности и събития;

-  Осъществява и управлява програми за финансиране на отделни дейности и събития; 

- Осъществява набиране на средства за осъществяване дейността на Фондацията от местни, чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица, включително чрез проектна дейност по европейски и други международни програми

Контекст

 

Фондация “Арт Линк” работи в сферата на съвременното изкуство и култура (в това число, танц, театър, музика, визуални изкуства, съвременен цирк, пърформанс и др.) и тяхното развитие и популяризиране. 

Културната стойност на дейността на организацията се изразява в присъствието ѝ в столицата като единствената независима сцена за съвременно изкуство, която подкрепя, представя и спомага професионалното развитие на независими артисти чрез множество програми и проекти (“Платформа 9 ¾ “, “Резидентска програма на Derida Dance Center”, “Derida Dance Center Сезон 20/21”, “Dance PORT Derida и др.) и при партньорски условия.

Като културен оператор с дългогодишен опит в сферата, фондация “Арт Линк” активно участва в процесите по подобряване на условията за работа на целия независим сектор, като се ангажира в множество срещи, дискусии и работни групи на национално ниво, а и участва като партньор в консорциум от пет международни организации  (ICK DansAmsterdam, Нидерландия; Balletto di Roma, Италия; Polish Dance Theatre, Полша; Companhia de danca de Almada, Португалия и Magenta Consultoria Projects, Испания) в реализацията на проекта “Up2Dance” (част от Програма Erasmus+ на Европейския съюз), който се фокусира върху подобряване на мобилността, професионалната разпознаваемост и социалното подсигуряване на професионалните профили в сферата на съвременния танц на общоевропейско ниво.

Цялостната дейност на организацията и културното съдържание, което популяризира са със социално ангажирана насоченост, поставяйки въпроси за екологичните проблеми, насилието, социалното изключване и културната дипломация.

Основен индикатор за значимостта на дейностите/съдържанието за заинтересованите лица и публиката е успешната политиката на организацията да създава общност между публика и артисти, като организира различни срещи и социални събития. 

Международната разпознаваемост на организацията и членуването ѝ в двете най-големи европейски платформи за съвременен танц - “Aerowaves - dance across Europe” и “European Dancehouse Network” допринася за обогатяването на културното съдържание на столицата като ежегодно предоставя възможност на публиката да се срещне с работата на международно признати хореографи, а на артистите - да работи с такива. 

 

Пространства

 

Фондация “Арт Линк” поддържа собствено сценично пространство - Сцена ДЕРИДА/ DERIDA Stage на ул. “Цар Самуил” 32, 1000, София. 

Сцена ДЕРИДА е изцяло независимо пространство за съвременно изкуство и култура, чието официално откриване се проведе на 19-ти април 2019 г. 

Своето място в ежемесечната програма на сцената намират разнообразни танцови и театрални представления, съвременен цирк, аудиовизуални пърформанси, фотографски и художествени изложби и социални събития.

Освен културен афиш, сцената предоставя време за репетиции и обучение в рамките на програми разработени от организацията (“ Платформа 9 ¾ “; “Резидентска програма на Derida Dance Center”, “Dance PORT Derida”, “Derida Dance Center - Сезон 20-21” и др.), както и в рамките на партньорски отношения с други културни оператори от страната и чужбина. 

Пространството разполага със собствена виртуална разходка, която може да бъде разгледана тук: https://visiontech.bg/derida/ 

 

Връзка към материали и канали 

 

 

Официални страници и профили социалните мрежи:

 

-  Уебсайт:   www.derida-dance.com

-  Facebook: https://www.facebook.com/DERIDAstage

                     https://www.facebook.com/deridadc

-  Instagram: https://www.instagram.com/derida_dance/

                     https://www.instagram.com/derida_stage/

-  Vimeo:       https://vimeo.com/deridacompany 

-  Youtube:    https://www.youtube.com/channel/UCNL6PgElAVTCLhWGMzln5Xw

 

Активни връзки към специализирани платформи, в които Derida Dance Center / Фондация "Арт линк" е партньоор:

 

-  European Dancehouse Network:     https://www.ednetwork.eu/member/derida-dance-center 

-  Aerowaves - dance across Europe: https://aerowaves.org/partners/ 

                                                             https://aerowaves.org/festival/spring-forward-2018/

-  Movement Research: https://movementresearch.org/programs/exchange-programs/gps;

                                     https://movementresearch.org/people/atanas-maev 

-  Masdanza: https://www.masdanza.com/english/atanas-maev-2/ 

 

Активни връзки към материали, даващи информация и стойност за организацията: 

 

Европейски проекти: 

 

project 

- https://clashproject.eu/; https://www.facebook.com/clashprojecteu 

- https://www.up2danceproject.eu/; https://www.facebook.com/up2danceproject 

- https://performeurope.eu/distribution-opportunity-detail/p2MF6SLfhJZD97GC0wee

 

Медии

 

БНР: https://bnr.bg/post/101422333/derida-dens-centar

 

Бюро творческа Европа България: bit.ly/3iCARe0 

 

International Arts Manager: https://bit.ly/3aaLlfN 

 

Jerusalem Post: https://www.jpost.com/israel-news/culture/the-code-for-love-555902 

 

i24News: https://www.youtube.com/watch?v=nBBxyT7aJGk 

 

American Dance Abroad: https://americandanceabroad.org/dance-dialogue-focus-on-atanas-maev/

 

Успешно реализирани проекти

 

“CLASH! When classic and contemporary dance collide and new forms emerge”/ „Clash! Когато класическият и съвременният танц се сблъскат и се образуват нови форми” - www.clashproject.eu 

clash

Проектът „Clash! Когато класическият и съвременният танц се сблъскат и се образуват нови форми” изследва състоянието на изкуството в Европа с фокус не само върху най-установените

реалности в съвременното изкуство, а и най-вече върху всички институции, които желаят да осъществяват своите проекти в сферата на съвременния танц и по тази причина имащи нужда от нови кодове, продукционни модели и връзки с публиките. Основна цел на проекта бе да създаде копродукционен международен онлайн танцов фестивал, на който всяка страна

партньор да представи своя оригинална продукция, основаваща се на материал от предварително проведено проучване в хода на реализация на проекта.

“CLASH! Когато класическият и съвременният танц се сблъскат и се образуват нови форми” е международен проект, финансиран от Програма „Творческа Европа” в размер на 388 617,46 лв. Той е копродукция между 5 страни и 6 партньори – Дерида денс център (България), Balletto di Roma (Италия), Sapienza Univercita di Roma (Италия); 420PEOPLE (Чехия), Comphania de danca de Almada (Португалия) и Polish Dance Theatre (Полша).

Основни цели на проекта са промотирането на международна мобилност на артисти и професионалисти, която да им позволи да си сътрудничат; заздравяването на развитието на нови публики и създаването на модел за подобряване на специфични професионални роли и умения.

 

“Резидентска програма на Derida Dance Center” - https://bit.ly/3oy1DIe 

DDC REsidency

 

“Резидентска програма на Derida Dance Center” e проект, който организацията развива вече единадесета поредна година. В нейните рамки своите представления са създали над 80 международни артистични екипа и 50 български. Моделът на резидентската програма бе избран бе включен като добра практика в наръчника за артистични резиденции към Европейската комисия: https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/policy/cultural-creative-industries/documents/artists-residencies_en.pdf 

 

“Платформа 9 ¾” - https://bit.ly/3AgADzg 

 Платформа 9 ¾ ” е проект, който се осъществява за втора поредна година, свързан с разпространението на независими театрални продукции от сферата на експерименталния театър и граничните му форми, резултат от взаимодействието между различни изкуства. В това число влизат драматичен, куклен, танцов театър, мюзикъл, перформативни сценични форми, цирк, визуални театрални инсталации и др. В рамките на проекта биват избрани 10 представления на екипи, които през годината да бъдат представяни на Сцена ДЕРИДА, а в края на платформата, от 10-те проекта се избрани два, които да останат в месечната програма на сцената. Проектът е насочен е към независими екипи, както към млади , така и към установени такива с основна цел - създаването на платформа към Сцена ДЕРИДА, която да представя артистите при партньорски условия, чрез което да се подпомогне и насърчи кариерното им развитие. 

 

Селекции и награди

 1. Моделът за управление на Derida Dance Center бе избран измежду 240 примера от цял свят и е включен като образец за успешно културно предприемачество в учебника за следмагистърска квалификация “International Arts Entrepreneurship: Innovative Strategies and Cases” (Международно културно предприемачество: Иновативни стратегии и казуси) на канадският гигант в книгоиздаването Routledge.: https://www.routledge.com/International-Entrepreneurship-in-the-Arts/Varbanova/p/book/9781138844353;

 

2. През 2018 г., артистичният директор на организацията бе избран от 45-членно жури от 35 държави за един от ТОП 20 хореографи в Европа в рамките на “Aerowaves - dance across Europe”  измежду 637 хореографи;

 

3. Накрада ИКАР 2017 г. в категория “Съвременен танц и пърформанс” за представлението S INNER;

 

4. През 2016 и 2018 г. организацията получава Награда на София за “Ярки постижения в културата”.

 

5. Моделът на резидентската програма е включен като добра практика в наръчника за артистични резиденции към Европейската комисия - https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/policy/cultural-creative-industries/documents/artists-residencies_en.pdf