:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

ѕроект Ќоктюрно Ц от праха до си€нието

ќт прахта до си€нието е разсто€нието от живот без любов до живот над любов. “ова е път€т, по който минават двама души, за да осъзна€т целта на сво€та любов.

»зследването на процес винаги е по-трудно от колкото изследването на резултатите от него. “ози процес ще е истори€та, ко€то искаме да разкажем.

ƒа покажем път€ през всички фази от прахта на баналното ежедневие, през суровата мощност на помитащите всичко политика и икономика, до си€нието, излъчвано от единението на двама души. ¬ръзката им, ко€то тр€бва да преодол€ва сама себе си всеки ден. » как тази връзка тр€бва да се развива и изкачва посто€нно на нови нива, иначе загубва себе си.

 

 Nokturno-Title

 

***


–езиденции 2011

 

√алина Ѕорисова Ц «а –азнообразие(то)...между попул€рното и академичното

 

galia borissova work

 

—ценична верси€ на Ђ—п€щата красавицаї, ЂKрасавицата и зв€рътї и попул€рното “¬ шоу- ЂThe better you lookї. —пектакълът провокира със спонтаността си да промен€ идентичността на изпълнителите в различни роли -социални модели на типажи от хора, за които из€вата по-скоро е забавление и излишна суета.
 
»зпълнението на Ђкрасавицатаї- авторите като Ђпрофесионалистиї и Ђзв€раї -изпълнителите като аматъори, ни карат да се запитаме какво би се случило ако един ден сме събудени не от красавицата, а от зв€ра.