:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

Jivko Jeliazkov- Art Director of Derida Dance         

Ќа 26-ти юли в пространството на Derida Dance Center софийската публика ще има възможност да види предпремиерата на съвременни€ танцов спектакъл, който е част от проекта Д–еките на ≈вропаУ Ц една от най-мащабните форми на сътрудничество между артистични организации на —тари€ континент през тази година. Derida Dance Center е проектни€т партньор, отговорен за съвременни€ танцов пърформанс, част от ц€лостни€ проект, който ще бъде представен на кораб и на суша  в  30  европейски града през месеците август и септември 2014 година


 

ѕредстав€ме виждането на хореографа на Derida Dance - ∆ивко ∆ел€зков за процеса на работа и проекта като ц€ло.

 ак възприемаш работата по такъв гол€м европейски проект с много представители от различни държави? „увстваш ли се свързан с другите участници?
„увствам се свързан с другите участници и в същото време в процеса на работа  усещам много разлики между нас. »маме различна емоционалност, реагираме по различен начин.

 олкото и да говорим общ език Ц този на танца, толкова и се различаваме по културната специфика, ко€то всеки от нас носи.
¬инаги, когато се работи с хора от различни държави е гол€мо предизвикателство, тъй като всеки един пристига със сво€та идентичност. ѕроблемът е, че сроковете са много кратки и пон€кога опознаването на екипа изисква повече време, а ние не разполагаме с него.

Jivko Jeliazkov- Art DIrector of Derida Dance

—м€таш ли, че подобен тип мащабни проекти са полезни за артистите, които участват в т€х?  акво им нос€т?
≈вропейските проекти на такова ниво са много важни, защото предостав€т възможност за обмен на опит, който е безкрайно полезен и провокативен. «а много кратко време ти добиваш реална представа къде се намираш професионално, запознаваш се с други методи на работа.


 ак възприемаш концепци€та на спектакъла и иде€та на проекта?
Ќие имахме свободата да изградим самосто€телно концепци€та на пърформанса. ќбщата тема е реките на ≈вропа, оттук нататък ние имаме възможност да се фокусираме върху определен аспект. ƒостигнахме до един прост, но общовалиден принцип Ц реките са ценен ресурс, който и в миналото, и в насто€щето определ€ много процеси, както културни, така и политически. –еките са граница.  олкото и да сме глобализирани и технологично напреднали, те запазват по н€какъв начин отделните култури, които са в близост. ќт друга страна, мен ме провокира иде€та, че реката едновременно е граница, но и свързва Ц дуалистичната й функци€.


 акви са спецификите на продукционната дейност за такъв гол€м проект?
«а продукционната дейност на един такъв проект не са достатъчни само добра иде€ и талант. »зключително важни са стиковането на цели€ екип, организаци€та и протичането на продукционни€ период в различните звена. ѕроектът предвижда взаимодействие на н€колко вида изкуство Ц музика, визуално изкуство, танц и дизайн.  огато екипите съуме€т да работ€т едновременно, да сподел€т и комуникират помежду си, тогава нещата върв€т плавно и постепенно. ѕодобно взаимодействие е видимо в крайни€ резултат. ћного често се случва в международни проекти да не може да се получи подобно взаимодействие, тъй като те са сложни за организаци€ и събиране на цели€ екип на едно м€сто за достатъчен период от време.

 акъв е начинът, по който работите, за да изградите спектакъла?
Ќачинът ни на работа е първо да говорим генерално за концепци€та на всички нива и след като е €сна т€, започваме да работим върху отделни детайли. „аст от комуникаци€та протича по интернет поради това, че се намираме в различни държави. »ма неща, които се промен€т, доизработват, фиксират, но като ц€ло всеки е на€сно с посоката на действие. 


 ое е най-гол€мото предизвикателство за теб по време на работни€ процес?
ѕредизвикателствата за мен са много, а когато са нови изглеждат почти непреодолими. ѕрез ц€лото време имаме въпросителни и всеки път насто€щи€т проблем изглежда най-големи€т. «а мен едно от големите предизвикателства беше как този проект ще протече като ц€ло, защото той обедин€ва акции в градска среда, импровизации свързани с пространствата, уъркшопи, боди инсталации и пърформанс. “ова е генералното предизвикателство Ц как това може да се координира и да се случи.

 

»нтервю на ÷ветина ¬еселинова


 

—лед предпремиерата на 26-ти юли в Derida Dance Center, спектакълът ще стартира официални€ си тур с първо представление на 16-ти август в –егенсбург, √ермани€. ѕовече за  Д–еките на ≈вропаУ можете да научите от http://www.riversofeurope.org/

ѕроектът е финансиран по ѕрограма Д ултураУ 2007-2013 на ≈вропейската комиси€, както и с помощта на —толична програма Д ултураУ и се реализира в подкрепа на кандидатурата на —офи€ и ёгозападен регион за ≈вропейска столица на културата - 2019 г.       

 

 

 

residency-program-ddc