:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

IMG 4998-1

Balkan Dance Reality Show

ДBalkan Dance Reality ShowУ е международен проект на фондаци€  ДBrainstore ProjectУ, който изследва характеристиките на съвременни€ танц в различни културни контексти на страни от Ѕалкански€ регион. ѕроектът се занимава с неговото естетическо и културно Ц политическо развитие след 1989 г.  и  рефлексиите му спр€мо западноевропейски€ танц. ДBalkan Dance Reality ShowФ използва формата на реалити шоу като основно средство за изграждането на структурата и естетиката на представлението. —връх театрализираната ситуаци€ на “¬ формата служи и за преразглеждане на  отношени€та между съвременна танцова творба и публика; съвременна танцова творба и рол€та на куратора; съвременна танцова творба и артистични€ пазар. ДBalkan dance reality showФ е колективна работа между »ва —вещарова, ¬или ѕрагер (Ѕългари€), —он€ ѕреград (’ървати€), –оза Ѕерман (√ермани€) и јнгелина √еоргиева (Ѕългари€) Ц драматург на представлението.

ѕроектът прави сво€та резиденци€ в Derida Dance Center през февруари 2015.


 

Trizavisim photo1

 

“ризависим 2015

ѕрез месеците февруари и март 2015 Derida Dance Center беше домакин на шестото издание на проект "“ризависим 2015" за съвременен танц и пърформанс, организиран от √илди€та за съвременни изпълнителски изкуства към —ъюза на артистите в Ѕългари€ и  ултурна фондаци€ "ј25".

¬ рамките на проекта трима хореографи работиха по своите спектакли:

¬иолета ¬итанова с "3V" Ц пърформанс, припомн€щ древната фигура на вещицата (от прил. вещ Ц знаещ и умеещ) и обрисуващ женското между опозициите Дпризвание-животФ (Vocation Ц Life), Джертва-силаФ (Victim Ц Power), Добет - заветФ (Vow Ц Testament).

ѕет€ ћукова с "√равитон" Ц танцово търсене на примирие между осъзнатата невъзможност да останем в собствената си зона на безтегловност, далеч от чуждите вли€ни€, и непреодолими€ стремеж към принадлежност, който ни принуждава да се адаптираме, преминавайки през зоната на взаимодействието и гравитаци€та.

‘илип ћиланов с "Distance" Ц видео-инсталаци€, изследваща взаимоотношени€та между два противоположни персонажа в ситуаци€, в ко€то възможността за контакт с друг не съществува. Ѕорба между различи€та и зависимостта от социума.

 


 

ћихаела √ривева - "Slipstream"

Mihaela-Griveva Facebook-small

 

ѕрез месец май 2015 резидент на Derida Dance Center вече за втори път е ћихаела √ривева. “€ работи по сво€ авторски проект - "Slipstream".
Slipstream е региoн зад движещ се обект, чи€то дир€ се движи със скорост близка до тази на обекта. ¬дъхновена от €влението, хореографът ћихаела √ривева прилага този принцип в човешките взаимоотношени€. ѕоставени в един св€т на нови измерени€ и чувствителност участниците биват стимулирани от различни импулси, които създават посто€нно промен€щa се йерархи€ в групата.
ѕремиера на 4-ти юни 2015 г. по време на фестивала за театър и съвременен танц "„ерната кути€" в град ѕловдив.

 


Killer3

 

 Killer - —дружение "Creative Box"

ѕрез май и юни сво€та резиденци€ в Derida Dance Center прави сдружение ДCreative BoxФ с проекта УKillerФ.
“анцови€т пръформанс е провокативна намеса в статуквото на клишираната ценност и в иронична демитологизаци€ на образа на човешкото като божествено.
  √лавни€т герой ( илъра Ц изпълнен от —танислав √енадиев) носи дара на смъртта. —трахът в общуването логично води до избистр€нето на мотото Укато не мога да твор€, ще разрушавамФ. “ази реплика спр€мо ницшеанската константа Укоето не ме убива, ме прави по-силенФ създава диалога между  илъра и неговата бъдеща единствена любов (изпълнена от ¬иолета ¬итанова). ¬ изграждането си като Ѕогочовек той осъзнава, че самото убиване е без значение, но е способен да му придаде такова и в името на преобърнатите ценности, етично оцен€ван отстрани, геро€т се мисли за зло и се бори непрекъснато срещу доброто, за да има причина да бъде.

 


 “— "—тудентина"

Optimized-Studentina

ѕроектът на “— "—тудентина" изследва важността и неотменната необходимост от танца (изкуството въобще) като вътрешноприсъща за човека, ко€то придава цел и смисъл и чрез ко€то се продол€ва усещането за празнота и скуката. “емата е вдъхновена от книгата на Ѕо€н ћанчев "“€лото-метаморфоза".
ƒруг акцент на танцови€ проект е човешката същност като навлизане в "неизвестното". “ук водеща е иде€та на —лавой ∆ижек за "uknown known" - това, което не знаем, че знаем и което ни ръководи дори в ежедневието, остав€йки ни да си мислим, че взимаме автономни решени€.
¬ изграждането на формата на спектакъла ще бъдат използвани съвременен танц, контактна импровизаци€, документален театър и моментна композици€.

 


 

—идра Ѕел - residuals

Rebecca and Tushrik

 

—идра Ѕел е хореограф и преподавател, иноватор в развитието на  танца, изследвайки връзката между т€лото, движението, паметта и спомените по непознат начин. ќт 13 години т€ е мениджър и артистичен директор на собствена танцова компани€ в Ќю …орк, със забележителен прием от страна на публика и критика.  —пектаклите й са гостували в най-престижните зали в —јў, ƒани€, ‘ранци€, јвстри€, “урци€, √ермани€,  итай,  анада,  оре€, јруба, Ѕразили€ и √ърци€.  —идра Ѕел е и автор на хореографи€та към филма ДTESTФ, номиниран за най-добър независим филм през 2015 година в —јў (Independent Spirit Award).
–ебека ћарголик ( анада) е част от Sidra Bell Dance New York за четвърта поредна година. —лед като завършва танцовото си образование в New York University с отличие, т€ работи с едни от най-именитите американски и канадски хореографи Ц „ей  юблер, „ък ”илт, ƒерик Ѕелхъм Ц и не спира да обикал€ света, участвайки в разнообразни проекти.
“ушрик ‘редерикс е талантлив млад танцьор от …оханесбург, също получил образовани€то си в Ќю …орк. —лед участието си в проекти на ƒаниел јгами, ћилтън ћайерс, —инди —алгадо и други, се присъедин€ва към Sidra Bell Dance New York.
¬ Derida Dance Center —идра Ѕел направи резиденци€ със спектакъла residuals - "чиста природа в кратка форма", според нейното определение.


—тефани ’анджийска - TheTimeStopper

TTS

ѕрез септември и октомври в Derida Dance Center резиденци€ направи —тефани ’анджийска Ц  съвременен танцов изпълнител, преминал през обучителната и тренинг програма Dance PORT Derida и насто€щ дебютиращ хореограф. ¬ рамките на месец заедно с екип от изпълнители, музикант, сценограф и драматург, т€ работи върху първи€ си авторски проект Ц TheTimeStopper.

УTheTimeStopperФ е танцов пърформанс на тема общуването между поколени€та и изчезващата връзка между т€х. “ой представ€ срещата между възрастни и млади актьори, които разказват историите си и комуникират помежду си чрез изразните средства на физически€ театър и съвременни€ танц. ћладите научават истори€та на възрастните, а те пък опознават съвременността.

 


ћарион јлзю и ћихаел јврон (Compagnie Ma) - "W"

Marion Alzieu 2

"W" е обмен между танца и музиката.  ак да представиш този диалог, който често е обект на хореографи€, а може би и очевиден, в една нова среща така, че да покажеш това, което свързва.

¬ръзката между двама души, две енергии, между усещане и звук, между нишката и масурчето, между тебешира и лини€та...ќтношени€, семейни дървета, при€телства. ¬ръзката с другите е неизбежна. ∆ивотът ни свързва. ¬€рвани€, знание, идеологии, усещани€, събити€, символика, универсалност, всичко ни свързва и довежда до обща вселена, вселена на общуване. „аст сме от тази решетка от нишки, цикли, които образуват гол€ма мрежа от невидими и силни вълни, свързани с €дрото. Ќужно е да сме част от мрежата, за да бъдем свързани. “р€бва да се хванем за невидимото и неопределеното, за да създадем контакт, връзка, да се докоснем до иде€та за съществуване. ƒа бъдем последвани и уважавани.
Ќа сцената ще си представим завеса от нишки, кабели, връзки. “ова е глъч от връзки, като при концерт, който представ€ огромен компютър, грамаден ум - основното м€сто, където паметта, спомените ни, картините на съзнанието и ц€лата ни реалност от отношени€ се случва.
“ова е ерата на преходното. —ветовната мрежа определ€ темпото на вселената и връзва кухите връзки между хората. “ехнологи€та улесн€ва, модернизира, десоциализира. √ласове си говор€т, представ€т се картини, а празнотата остава. ќтдалечаваме се един от друг с най-гол€мо удоволствие.

» как, в това безжично общество на мрежи и вълни, можем да останем свързани с насто€щето, привързани към спонтанната и осезаема реалност?  ак да си хванем вътрешен мир и да направим очна ставка със себе си в св€т, който пращи, пука, и се топи?
ƒа отидем отвъд връзката с нашето знание, да го посмачкаме така, че т€ да стане по-не€сна, по-малко разбираема, да опитаме да се намерим.  ато в свободна от мрежата зона...


 ћин Ћи - Fetus Need

Min Li FN 2

ћин Ћи е много талантлив танцьор с богат опит. —лед като учи в јкадеми€та за танцово изкуство в  итай, той се присъедин€ва към Ќационални€ балет на  итай, където работи в продължение на четири години. ѕо-късно е приет в  лифорнийски€ институт по изкуства. ƒокато учи там, е поканен от ќхад Ќахарин да участва в спектакли на знаменитата израелска танцова компани€ Ѕатшева.

"—илно повли€н съм от духа на времето, в което живеем, дигиталното време и ерата на саморекламата.  ато че почти всеки, който се намира в определена възраст, има онлайн профил и социален кръг, които са по-активни от тези във физически€ живот.  “ърсим внимание повече от вс€кога, лайк-овете, които събираме като че ли дефинират социални€ ни статус или попул€рността ни. —тараем се да събираме при€тели, харесвани€, положителни коментари, за да се впишем в определени социални представи...пон€кога забрав€ме кое е реално и кое не, забрав€ме какво ценим, в какво се състои щастието ни." отговар€ ћин на въпрос относно провокаци€та за създаването на проекта Fetus Need


 Ћиндзи –ени ƒери - Would_She

IMG 0741

Would_She носи в сърцевината си духа на Дстигането до крайностУ. “емата е фокусирана върху поемането на риск, мотивирано от желанието да се чувстваш жив. ДЅи ли го сторила..?У, поставено като въпрос, предполага риск и дързост заедно с неизбежните им двойници Ц желание и кураж. Would_She потъва в темата за поемането на риск както концептуално, така и действено. –искът може да бъде ужас€ващ, но и въодушев€ващ и тези усещани€ често са мост от ограничението към свободата, където жизнеността може да бъде тествана и вкусвана. –исковете, които поемаме в наши€ опит да се чувстваме живи, варират по скалата от неща, които леко ни изваждат от зоната ни на комфорт (като изпълнение на караоке) до такива, които ни ужас€ват и завлад€ват (като skydiving). ќтправила предизвикателство към себе си, не само за да покаже дързостта, вплетена в темата, но и самата т€ да бъде дръзка като хореограф и изпълнител и да стигне до у€звимостта (единственото м€сто, където истински€т риск и куражът живе€т), Ћинс неколкократно среща сво€та ДграницаУ, което € държи в трепетна връзка с присъщата й живост през цели€ 45-минутен пърформанс.

 


 

—аджу ’ари - "Coc u r worth it?"

Saju Hari

—аджу ’ари е родом от южна »нди€, щата  ерала. –азвива се в разнообразие от сфери Ц електроинженерство, танци, бойни изкуства. ¬ младостта си практикува една от най-старите бойни системи в света Ц каларипа€ту, наричана още Дбойното изкуство на хиндуистките боговеУ. ќт 2003 година —аджу живее във ¬еликобритани€, където работи като съвременен танцов изпълнител, хореограф и преподавател. Ѕил е част от Bedlam Dance Company, прословутите Akram Khan Company, Fabulous Beasts Dance Company с участи€ в турнета на три континента.  ато хореограф той е работил и представ€л във ¬иена, Ѕирмингам, Ћондон. ќпита си в обучението той показа и в рамките на програмата Dance PORT Derida, а освен тук е преподавал в едни от най-емблематичните центрове за развитие на съвременен танц Ц The Place, Ћондон, Akram Khan Company, както и с терапевтична цел на деца и младежи с увреждани€ и проблемно поведение.

ѕо време на резиднеци€та си в Derida Dance Center —аджу работи по сво€ нов проект "Cos u r worth it?"


" онфликтът в мен.
 онфликтът между моето л€во око и моето д€сно око.
 онфликтът между плътта и костите.
ћежду показността и кръвта."


√араж - колективна платформа на независими артисти - "Ќеон"


ДЌеонУ е колективен творчески процес, който изследва и попул€ризира тематиката около т€лото и протеста, създавайки сценичен продукт Ц спектакъл. ѕроект ДЌеонУ съдържа принципи от философи€та и естетиката на танца Ѕурлеск, но без да го имитира. —ъщо като неонът, Ѕурлеск е невидим през ден€ и носи скрити послани€.  райни€т продукт на този проект е спектакъл, който борави с тематиката на граждански€ протест и актуалните социални проблематики чрез сатира, помпозност, сексуален тембър и флирт. ≈зикът на Ѕурлеск носи всичко това Ц той манифестира послание чрез въздействащ външен вид и визуално силни картини. ѕроект ДЌеонУ ще се занимава със създаването на обстановка и атмосфера, в ко€то  т€лото н€ма нужда да следва обществени норми, а ще бъде т€лото, което разговор€, смее се, критикува, обича, танцува и живее.