:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

Hack

hack_web_1

’ј  е танц-инсталаци€, разпределена в н€колко физически пространства. ѕостепенното овлад€ване на предизвикателствата, които предлага вс€ко едно от т€х, констатира пром€на в една неефективно функционираща вътрешна система.

ѕрисъствието на зрителите в тази среда, създава допълнителни обсто€телства и провокации пред участниците в това осъществ€ване.

’ореографи€ и концепци€: ∆ивко ∆ел€зков
“анц: ѕет€ ћукова
ћузика: —танислав √енадиев- √енда; непознат автор
ѕространствен дизайн: »ванка  олчакова и ѕламен »ванов- Fireter
“ехническа подръжка: —ветослав …орданов
ћениджмънт и координаци€: јтанас ћаев

 

ќнлайн резерваци€! 

—пектакълът е реализиран с финансовата подкрепа на

ABF_logo                  etud-logo

Hack_1