:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

 AnnaGu        

ѕроектът Д–еките на ≈вропаФ се реализира между културни организации от 8 европейски държави и е финансиран по програма Д ултура 2007-2013Ф на ≈вропейската комиси€. “ой включва създаването на мултижанров спектакъл в сферата на съвременни€ танц, визуалните и музикални изкуства, който изследва рол€та на европейските реки в историческото и културно развитие на —тари€ континент.

Derida Dance Center е проектни€т партньор, отговорен за съвременни€ танцов пърформанс, част от ц€лостни€ спектакъл, който ще бъде представен на кораб по река ƒунав и на суша общо 51 пъти в 30 европейски града, 11 държави през месеците август и септември 2014 година.


јнна √ул€ш е танцьор и хореограф. –одом от ”нгари€, т€ работи на местно и интернационлно ниво. 

¬зима участие в международни уъркшопи и проекти като  DCL Ц проект между танцьори от различни държави, базиран в —ловени€. ¬ момента т€ работи на свободна практика и учи хореографи€ в ”нгарската танцова академи€. ¬ проекта "–еките на ≈вропа" јнна е репетиционен директор и асистент на хореографа на Derida Dance ∆ивко ∆ел€зков.
https://www.youtube.com/channel/UCS_4AJHXUSk0qe1Rrq4EHpA

 AnnaGu1

 „увала ли си преди за ƒерида ƒенс?
ƒа, имала съм колеги, които са работили с т€х. Monocrossing е реализиран с участието на Central Europe Dance Theater. ќсвен това двама унгарски танцьори работиха в ASA. »мам много колеги, които са работили с т€х и съм чувала много, както и съм запозната с т€хната работа.

 ак намираш работата с ∆ивко ∆ел€зков от гледната точка на хореограф?
–аботата с ∆ивко е чудесен опит. Ќамирам работите му за много интересни. Ћюбопитно ми е как създава толкова прецизна и минималистична структура и движени€.  ак е възможно да изградиш подобно нещо, особено за толкова кратко време. »нтересно е да се наблюдава прогреса на работата. ѕредизвикателство е и защото аз съм треньор, директор и асистент. “р€бва да знам какво решава той и как е създадено вс€ко нещо. Ќезаменимо прежив€ване е.

„устваш ли се свързана с другите артисти и как виждаш своето м€сто в проекта?
¬ началото б€х изплашена, защото б€х пропуснала началото на проекта и се присъединих на по-късен етап. »мах малко време, за да опозна€ ∆ивко и начина му на работа. ќбщо взето имах 2-3 дни преди да пристигнем в —офи€. «а щастие комуникаци€та с ∆ивко, с танцьорите, музикантите, видео артиста, с цели€ екип се оказа лесна. ћисл€, че това се дъжи на факта, че всички идваме от различни държави, имаме различен културен опит и сме отворени към сътрудничество. ¬сички приемаме идеите на други€. «атова ми е лесно да съм част от проекта. Ќ€маме стресови ситуации, при които да липсва уважение към чуждата иде€. ћного цен€ това.

 акво е най-гол€мото предизвикателство за теб в този проект?
Ќай-гол€мото предизвикателство за мен беше, че не знаех каква точно ще бъде рол€та ми и не можех да се подготв€. ќказах се обаче в любимата си позици€ Ц да съм на€сно с рол€та на всеки и да синхронизирам процеса. Ќапример, тр€бва да знам какво прав€т танцьорите, музикантите, какво иска ∆ивко от т€х и как да им го об€сн€. ѕо време на спектаклите тр€бва да знам в детайл кога се случва вс€ко нещо, така че това е много комплексна работа.

¬ажно ли е според теб това, че музикантите са тук и работ€т с всички?
ћного по-добре е да са тук, защото имахме само основите на музиката ни. —ега можем да видим как те създават музиката Ц частично записана и частично наживо. ѕо-лесно е и за танцьорите да разберат и научат музиката преди да изл€зат на сцената.
“рудната част е, че имаме малко време да свикнем един с друг. “ова е което плаши танцьорите, музикантите и ∆ивко. Ќо това е типичен проблем в такива проекти. ¬ крайна сметка най-добре е, че сме тук и работим заедно.

 ак виждаш концепци€та на Д–еките на ≈вропаФ?  акво мислиш за метафората за реката?
¬ началото се зачудих как никой не е организирал подобен проект досега, защото река ƒунав е чудесно пространство за артистични инициативи. –еката дава структура. –€дко се срещата иде€та за река не просто като вода или като граница, но като връзка за всички хора, които живе€т по бреговете й. ћного съм доволна, че н€кой € е вид€л като м€сто за реализиране на артистичен проект, а не само като ресурс, например. ≈динственото, за което съжал€вам, е че проектът се случва само в рамките на ≈вропа.
ќще един плюс, който предлага реката е см€ната на градове и на публика. ћного е полезно за танцьорите, че ще имат толкова различни публики с различен темперамент. “ова  дава перспектива и опит.

 ак ти се струва —офи€?
ћного ми харесва. »зненадах се колко е лесно да схванеш как работи града. ќсвен това толкова много хора говор€т английски, освен шофьорите на автобуси. —офи€ е при€тно м€сто за живеене.


»нтервю на ÷ветина ¬еселинова


 

пектакълът ще стартира официални€ си тур с първо представление на 16-ти август в –егенсбург, √ермани€. ѕовече за  Д–еките на ≈вропаУ можете да научите от http://www.riversofeurope.org/

ѕроектът е финансиран по ѕрограма Д ултураУ 2007-2013 на ≈вропейската комиси€, както и с помощта на —толична програма Д ултураУ и се реализира в подкрепа на кандидатурата на —офи€ и ёгозападен регион за ≈вропейска столица на културата - 2019 г.       

 

 

 

residency-program-ddc