:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

Vladi Steph

 

¬ периода 16.03- 05.04 се проведе първата българска резиденци€ за 2017 година - видео проектът УћономорфФ, продължение на дългосрочната колабораци€ на танцьорите ¬ладимир √руев и —тефани ’анджийска и композитора √еорги јтанасов.

ћономорф (мат. ц€ло число, което е изразимо само по един начин в дадено уравнение) е движен от иде€та за сливане между пространство, движение и звук. ÷елта на проекта е да се създаде кратка screendance миниатюра, изследващата симетри€та и хармони€та в движението и звуковата среда. ≈кипът търси крайната точка на възход€щото спираловидно развитие на музикалната и хореографската фраза и върховата точка на трептене преди системата да изпадне в де-баланс. ќбект на интерес по време на работата е предизвикателството да се работи както във вътрешно, така и във външно пространство, за да бъде съпоставено отражението, което обкръжението дава върху движението и негови€ контекст.

“анцьорите —тефани ’. и ¬ладимир √. развиват колабораци€та си от 2015-та година в кратките проекти "SERIOUSITY", представен на фестивал BODY_GRAPHICS 2016 и screendance миниатюрата "Red Garden".

 

Vladimir Gruev

 

¬ладимир √руев завършва кино в University for Creative Arts във ¬еликобритани€. «анимава се с кино, фотографи€, брейк и съвременен танц. ”частва в УFinding WordsФ и УInherentФ на хореографа Si Rawlinson, представени на Resolutions 2016 и Breaking Convention 2016, 2017 в едни от най-престижните театри за съвременен танц в Ћондон- SaddlerТs Wells и The Place. ѕрез 2016та дебютира като режисьор с кратки€ screendance film УSun Sets on SundayФ, който се представ€ на редица световни фестивали за screendance.  олаборира си с компании като Wayward Thread, јтом “еатър и „овек с шапка по различни визуални и танцови проекти.

 

 

Minstrell1

 

 омпозиторът √еорги јтанасов (Minstrell) музикалното си образование в Ќћ” "Ћюбомир ѕипков", а по-късно Ц в University of East Anglia, където изучава компютърно музициране, електроакустика, sound design, разработка и използване на интерактивни музикални системи. ќт завръщането си в Ѕългари€ през 2014г. открива ц€лостно приложение на музикални€ си подход като композитор за театър и съвременен танц и пърформанс.  омпозициите на √еорги јтанасов могат да бъдат чути в театралните спектакли "ћайстори" по –ачо —то€нов, "Ќищото, дивата мравка, јдам и ≈ва" по ћалина ѕшешлуга, "—ервантес, Ўекспир и јнтон" на режисьора —тефан ѕрохоров и в танцовите пърформанси "—реща за сън" (—тефани ’анджийска, —тефан ѕрохоров), "TheTimeStopper" и "…он (пиеса за осиновените)" на —тефани ’анджийска.

 

 

 

Stephanie

 

—тефани ’анджийска е изпълнител и хореограф в областта на съвременни€ танц и пърформанс. јвтор на пърформансите У…он ( пиеса за осиновените) У, УTheTimeStopperФ и У—реща за сънФ ( колабораци€ с режисьора —тефан ѕрохоровФ.  ато изпълнител работи с Derida Dance Company ( F63.9, ћетроном), балет јрабеск,  расен  ръстев, —тудио за документален театър VOX POPULI и други. —тефани ’анджийска и √еорги јтанасов създават С„овек с шапкаТ заедно с режисьора —тефан ѕрохоров през 2016та. «аедно формират мултидисциплинарен артистичен екип, който стои зад спектакли като "…он ( пиеса за осиновените ) " (арт-док платформа ¬/’ќƒ), "TheTimeStopper" ( сцена УƒеридаФ и арт-док платформа ¬/’ќƒ), "—реща за сън" (–уски културен център), " ръгът" (ќбщински театър УЋюбомир  абакчиевФ  азанлък), "—ервантес, Ўекспир и јнтон" (»нститут У—ервантесФ —офи€), УЌищото, ƒивата мравка, јдам и ≈ваФ ( уклен театър —тара «агора) и други.

 

 

 

Ћинкове към споменатите проекти:

"…он (пиеса за осиновените)" - https://www.youtube.com/watch?v=tpXoQqQ-Tr8

"SERIOUSITY" - https://www.youtube.com/watch?v=2g9mYHT_txA

"Red Garden" https://www.youtube.com/watch?v=UpO1-FjF4oU

"The Timestopper" / спектакъл - https://www.youtube.com/watch?v=n7aqG15J8yI

СFinding WordsТ https://www.youtube.com/watch?v=buQeKK5kjTE

Soundcloud страница с музика на √еорги јтанасов - https://soundcloud.com/kazid_ea

 

"ћономорф" е част от проект "–езидентска програма на Derida Dance Center" през 2017г. ѕроектът е част от  алендара на културните събити€ на —толична община за 2017г.

 

LogoDDCblack

 

logo kalendar cveten bg