:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

ѕрез месеците септември-декември на 2013 година Derida Dance Center реализира проект CO-LABOR в областта на съвременни€ танц. ¬ неговите рамки б€ха осъществени резиденции на петима чуждестранни хореографи, като всеки от т€х имаше възможност в продължение на три седмици да работи по свой индивидуален проект като ползва безвъзмездно пространство, техническа и артистична помощ от композитора »ван Ўопов (Cooh, Balkansky) и  видео артиста ѕолина —то€нова (Jo Iyaa). ќсвен това, те водиха едноседмични работни ателиета с млади български танцьори на тема Д—поделиУ и по този начин предадоха част от опита си и представиха нови подходи за реализиране на танцови идеи и концепции.


≈кип на проекта:
–ъководител-проект: јтанас ћаев
јртистичен ръководител: ∆ивко ∆ел€зков
 оординатор: ∆ени ѕетрова
¬идео артист: ѕолина —то€нова (Jo Iyaa)
 омпозитор: »ван Ўопов (Cooh, Balkansky)

–езидентска програма CO-LABOR


–езиденти:


Х    Ќорман ƒъглас (Ўотланди€)

Norman-Douglas
—лед като завършва London Contemporary Dance School УThe PlaceФ, кариерата му включва професионални участи€ в над 40 спектакъла, авторство на над 20 представлени€ в различни области Ц от модни спектакли до филмова хореографи€.  “ой работи като танцьор, хореограф, учител, артистичен директор, продуцент и консултант на н€колко международни фестивала в сферата на съвременни€ танц, между които един от най-големите фестивали в ≈вропа ДThe Edinburgh International FestivalФ. ¬ рамките на проект CO-LABOR Ќорман реализира иде€та си под наименованието What Must Be Said, вдъхновена от поема на √юнтер √рас.
 УЌе мисл€, че може да се направи повече за резидентската програма от това, което вие правите. ¬ нито един момент не съм си помислил, че нещо ми липсва. “ова, което си мисл€ е, какво мога да направ€, за да израз€ благодарността си към цели€ екип на Derida Dance Center  за любовта и радостта, които ме заобикал€ха през ц€лото време. Ќикога н€ма да забрав€ прежив€ването.Ф  Ќорман ƒъглас

Х    ћаурицио, —ара и ƒжесика от компани€  олапс (»тали€)

colaps
јртистите от компани€  олапс, »тали€ се фокусират върху средствата на танцови€ театър. “е идват от “орино, където получават обучението си в специалност Д»зпълнителски изкустваФ. » тримата  участват в продукции като танцови артисти, а от 2010 година решават да обедин€т усили€та си, за да превръщат своите идеи в реалност на сцената. ¬ Derida Dance Center те разработиха сво€ танцов проект, наречен Medea. —пектакълът е интересна и нестандартна интерпретаци€ на мита за ћеде€. Д¬ този проект ние разказваме за връзката на всеки човек с уж неговото, но всъщност чуждо т€ло, което като непотребен предмет, бива изхвърлено след като вече стане неизползваемо.Ф сподел€ ћаурицио ћауро т€хната концепци€.

У¬сичко беше перфектно от гледна точка на организаци€ на практическите детайли, дори когато молехме за пром€на на програмта или подкрепа за артистични€ процес. јртистичната програма беше перфектна. »стинска подкрепа за един креативен процес.  омуникаци€та беше €сна и бърза, всеки проблем, който възникваше, беше решен.Ф  омпани€  олапс

Х    Ћюк –ебойе (‘ранци€)

luc-Reboullet-france
Ћюк е преминал различни типове обучение в рамките на съвременни€ танц, цирковото изкуство, пантомимата и театъра. “ова са четири дисциплини, които подкреп€т неговите търсени€ на сцената: прецизна физическа реалност, свързана с дълбок смисъл. ќпитът на Ћюк –ебойе минава през н€колко френски компании, където се занимава с физически, политически и танцов театър. Ќа сцената той изследва експлозивната енерги€, партнирането, движението като смисъл, релийз техниката и импровизаци€та. ѕо време на проекта той разработи и представи сво€ танцов спектакъл, наречен Weak End, в който изследва силите, които карат човек да бъде агресивен до степен на унищожение.
 УЌ€колко резиденти работихме по едно и също време и това беше чудесна възможност за обмен на опит и среща с нови артисти. —ъздава много силна и вдъхнов€ваща атмосфера....√рупата млади танцьори, с които работих по време на работното ателие, б€ха забележително динамични и отдадени на процеса на работа, пълни с радост и въпроси. ѕрекарах страхотно с т€х!У Ћюк –ебойе


Х    ’агин ƒелимат и ћартина Ћоренц (ѕолша)

hygin-martina-lorenc
’агин ƒелимат и ћартина Ћоренц практикуват иновативен подход към съвременни€ танц, обвързан с йога практиката и соматичните аспекти на развитие на движенческа култура. ћартина участва в изследвани€, които обвързват танца с неврологи€та и терапи€та, което прави работата й симбиоза между изкуството и науката. ћакар и млад танцьор и хореограф, ’агин има зад гърба си вече 5 собствени спектакъла, представ€ни на различни фестивали и събити€ в чужбина. ѕроектът, който те разработиха в рамките на проект CO-LABOR е наречен ДЅетонУ и е посветен на ограничението на социалистическата реалност за човешки€ дух и т€ло.
 Дѕо време на нашата резиденци€ екипа на Derida Dance Center б€ха въвлечени в н€колко артистични проекта и въпреки т€х, намираха време да ни вод€т спокойно през всички процеси. ќтговар€ха на всичките ни въпроси и подкреп€ха щедро и уважително наши€ артистичен процес. Ѕлагодарни сме за предоставената възможност и поднас€ме дълбокото си уважение към труда на Derida Dance Center, насочен към това да подхранва съвременни€ танц в Ѕългари€ с разнообразни вли€ни€ чрез присъствието на чуждестранни резиденти.У ’агин ƒелимат и ћартина Ћоренц.


Х    ћалгоржата ѕиановска (ѕолша)

Malgorzata-Pianovska
ћалгоржата започва да се занимава с танц и спорт като дете и се увлича по разнообразни жанрове Ц айкидо, капоейра, йога, пилатес, съвременен танц, скално катерене. “ова й позвол€ва да изгради богата движенческа култура и развихр€ въображението й. Ќай-гол€мата й слабост стават импровизаци€та и контактната импровизаци€. Ќа сцената т€ търси срещата между движението и емоци€та, концепци€та и разгръщането на пространството. ѕри нас ћалгоржата разработи сво€ танцов проект, наречен The Tribute To The Art of Being Survivor. ¬ това солово изпълнение ћалгоржата играе с ограничени€та на ролите, в които влизат мъже и жени заради пола си, сексуалността и силните емоции.

 Дћисл€, че студиото има огромен потенциал и беше страхотно да бъда там, да ползвам пространството, да се развивам и уча, да преподавам и сподел€м идеите си...У  ћалгоржата ѕиановска

ѕроект CO-LABOR беше финансиран по програма Д ултураФ на —толична община като част от кандидатурата на —офи€ за ≈вропейска столица на културата през 2019-та и получи допълнителна подкрепа от фондаци€ Дјмерика за Ѕългари€У. “ой е част от стратеги€та на Derida Dance Center за подкрепа на развитието на съвременни€ танц в Ѕългари€ чрез реализирането на разидентска програма. ќсвен това, проектът допринесе активно за позиционирането на града като дестинаци€, в ко€то протичат активни междукултурни взаимодействи€.