:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

 1

»нтерактивни€т проект ДL?rУ и ритуалите за посвещение 

“оба€ Ѕуут- –емърс е австралийски хореограф и изпълнител, и е един от избраните измежду 111 кандидати участници в –езидентската програма на Derida Dance Center през 2017 година. ќбект на посещението му в —офи€ е интерактивното представление ДL?rУ, което разработва заедно с изпълнител€ Ћучи€ ћорети. ѕрезентаци€та на работни€ проект на представлението беше представено пред българска публика на 19 май 2017 на —цена УƒеридаФ. 

ДL?rУ е интерактивно представление, което изследва ритуалa и обредите за посвещаване. “о потап€ в един св€т, пълен със символика и образност, пон€кога тъмен и противопостав€щ, пон€кога красив и трогателен.  ато част от публиката сте поканени да се превърнете в пр€к участник в обреда за посвещаване на изпълнител€, превръщайки се в нещо повече от свидетел на този универсален процес и да потърсите онази древна, но винаги присъстваща част от хуманността си, в ко€то ритуалът и обредът са важен израз на това да бъдеш част от една група или общност. 

ѕо време на триседмични€ работен процес на “оба€ и Ћучи€ в Derida Dance Center, усп€хме да ДуловимУ двамата артисти след ц€л ден репетиции в —тудио 3 и да ги разпитаме за подробностите около ДL?rУ, за това какво е да обиколиш света с танцова стъпка и как се усеща балкански€т синдром от н€кой, идващ от толкова далеч. 

 

–азговор с “оба€ Ѕуут-–емърс за нови€ му проект, творчески€ процес и предизвикателствата

2

- “оба€, разкажи ни повече за ДL?rУ.

- “ова е солов пърформанс, изпълн€ван от Ћучи€ ћорети.  онцепци€та на проекта е базирана на иде€та за различните ритуали. ўе се опитаме да взаимодействаме с публиката- иде€та е т€ да стане част от спектакъла като играе ключови части от него.

-  акво те вдъхнови за създаването на ДL?rУ?

- Ќе знам. »нтерактивните представлени€ винаги са ми били интересни. ѕробвал съм да прав€ подобни неща преди, но не толкова задълбочено, затова реших сега да изследвам темата по-подробно. ¬ случа€ разглеждам ритуала като начин за изучаване на културите на народите, на това, което ни свързва като група, като общност. –итуалът като нещо хубаво, през което преминават хората- например сватба, рожден ден, но и от гледна точка на по-тъмни елементи, на култовете и т.н. Д“ъмнотоУ винаги ме е интригувало и това е още една причина да избера ритуалите като тема за представлението. ќще повече, че те са нещо есенциално за човечеството, макар и да остават на заден план в днешно време. 

-  ак обикновено измисл€ш проектите си, имаш ли си специфично м€сто, което провокира креативността ти, твой Дритуал за привличане на идеиУ?

- Ќе съм сигурен. ћисл€, че идеите идват отвс€къде. “ези, които остават интересни за мен във времето, а не са моментни, са тъмните неща, нещата, свързани с хората и човечеството като ц€ло, не съм от типа с абстрактните или красивите произведени€; обичам движени€та да са по-обемни, по-тежки физически. “ова е главни€т ми интерес, –азбира се, в едни случаи той ще наклони повече към една тема, в други- към друга. “ези разлики обикновено са провокирани от допира до различни книги, филми, музика... каквото и да е, вдъхновението идва отвс€къде. ¬ажно е и да допуснеш до себе си това, което ти е интересно, защото пон€кога нещо те грабва, но ти се държиш настрана от него. “р€бва да намериш какво ти е интересно и да се позанимаеш с него, да прочетеш допълнително, да го разучиш. ѕосле да се опиташ да го превърнеш в истори€. “ова е другото характерно за мен- винаги създавам истории, не е задължително да са под форма на вербален разказ, но тр€бва да дам нещо на публиката, върху което да се замисли и да се почуди. ќбичам да си представ€м предварително картините и сцените, които т€ ще види, да усет€ предварително през какво ще премине.

- ј какво искаш да види и да почувства публиката, гледайки ДL?rУ? »ма ли определено послание, което искаш да предадеш на зрителите - нещо конкретно, което искаш да научат, да почувстват или по-скоро да ги провокираш да създадат сво€ интерпретаци€ за това, което ще вид€т? 

- ¬се още го обмисл€м. »ска ми се публиката да усети, че има принос към света, че чрез идването на дадено м€сто, т€ е причина нещо да се случи. Ќапример, спектакълът не би се случил, ако т€ не е там и не би се развил по такъв начин, ако зрител€т не е част от него. ¬ момента това, над което сме се съсредоточили, е персонални€т процес - през какво преминава човек, когато се промен€. ћоже би това е съобщението- израстването на един човек, пром€ната- като ритуал, процес, като нещо, което се случва на всеки - трансформаци€та от дете към юноша, от юноша към възрастен. 

- ј това истори€та на тво€та пром€на ли е, или изучаваш този процес като глобално €вление?

- »зучавам го. —южетът е от една книга, ко€то Ћучи€ чете- ДThe women who ran with wolvesФ на  лариса ѕинкола ≈стес. —тава въпрос за личната трансформаци€ и през какво преминава човек по време на този процес. “ема, свързана с  всички, но специфичната верси€, ко€то ще видим, е базирана върху книгата и идеите в не€.

 

 адри от едноседмични€ уъркшоп с български танцьори от обучителната и тренинг програма Dance PORT Derida
Flow Physicality Bulgaria from Tobiah Booth-Remmers on Vimeo.

 

-  олко време отнема процесът на превръщане на иде€та в готово представление, което виждаме на сцена?

- «ависи от проекта - колко е гол€м, колко хора участват, каква подкрепа имаш, какво финансиране... има много неща да се случват. ¬инаги може да отделиш повече време и да ползваш по-гол€мо финансиране, в зависимост доколко искаш да развиеш дадени€ проект. ќтнема много работа да осигуриш нужните средства, но е много важно да го направиш, за да имаш добър резултат.  јз влагам много време в проучване на идеите и в обмисл€нето им, но после, когато сме в залата, действаме много по-бързо.

- ј какви са външните предизвикателства? 

-  онкретно за танца са, че се нуждаеш от хора, от м€сто, което е подход€що, от пространство...  доста ресурсоемко занимание е. ѕо-трудно е от това да имаш свое си студио, платно, да рисуваш и да знаеш, че разчиташ само на себе си. ¬ танците зависиш от много външни фактори. ¬ јвстрали€, конкретно, частта с финансирането е сложна. »ма много хора, които са съпричастни, но винаги тр€бва да балансираш между това колко точно може да поискаш от т€х, каква част от своето време ще успееш да съгласуваш с т€хното...

-  ак усп€ваш да обиколиш света танцувайки?

- —ложно е. √ледам на това като инвестици€. ¬ јвстрали€ е гол€мо предимство да имаш опит в чужбина, затова сега инвестирам в себе си, за да може, когато се върна у дома да имам по- големи възможности.

 - »ма ли други програми, подобни на резидентската програма в Derida Dance Center?

- »ма, но тр€бва да научиш за т€х. ¬ажно е да познаваш правилните хора и правилната общност, за да откриеш тези възможности.  ¬ јвстрали€ знам кого да питам и къде да отида, което, от една страна, е хубаво, но от друга, те затвар€ в един ограничен кръг от хора. ƒа съм тук и да трупам нов опит е фантастично. ќсвен това, ако не беше Rезидентската програма на ƒерида, надали щ€х да дойда в Ѕългари€ и да вид€ каква е.

-  акво получаваш от престо€ си в Ѕългари€?

- Ќаучавам много, все още уча. ѕрекрасно е да си в ƒерида, защото получаваш гол€ма подкрепа от хората, ко€то ти помага да превъзмогнеш притеснението от новото м€сто. ƒава ми се едно  сигурно, безопасно пространство, където да работ€ и разучавам каквото ми е нужно; отделно всичките нови и различни личности, които срещам. ƒава ти се възможност да създадеш много връзки.

- ¬ сравнение с другите хора, с които си работил, намираш ли българите за различни?

- ƒа, говор€т много различен език, който изобщо не разбирам! (смее се) ќт културна гледна точка има разлики, но аз винаги съм намирал това за интересно, иначе в процеса на работа н€ма особености. ’аресва ми да работ€ с българи.

- ƒо този момент, какво е това, което ти е направило най-силно впечатление, какво ще запомниш от Ѕългари€?

- Ѕирата е много евтина! Ўегувам се. »скам да запомн€ всичко. “ук виждам култура, в ко€то е много интересно да се намираш. ѕреди дори не съм си представ€л, че ще дойда в Ѕългари€, но сега се радвам, че го направих.

-  акво е най-щурото ти прежив€ване, свързано с танците?

- ¬еднъж с един колега тр€бваше да играем, че сме дървеni трупи- имаше река, в ко€то тр€бваше да легнем, главни€т герой да седне върху нас и ние да се въртим, защото той тр€бваше да се придвижва. Ќо това беше преди години, вече прежив€х травмата (смее се )

 

Ћучи€ ћорети накратко за прежив€ването си в Ѕългари€

 

3

-  ак намираш резидентската програма на Derida Dance Center?

- „удесно е да съм тук, и то с “оба€. Ќие се запознахме през €нуари и сега в ƒерида слагаме едно хубаво свежо начало на партньорството ни. ѕрекрасно е да имаме м€стото и възможността да изразим себе си. ћного ми харесва спокойствието на българите, може да го усетиш дори докато се разхождаш из града. ўастлива съм и съм доволна, че имаме тази възможност, за мен, лично, е много гол€мо постижение. 

- — какво ще запомниш Ѕългари€?

Ќикога не си б€х представ€ла, че Ѕългари€ е толкова отворена. ”сещам свобода тук, особено щом става дума за артистите, в »тали€ не е така. ўе запомн€ спокойствието и добрите хора.

- ¬ случай, че н€кой нов хореограф се чуди дали да се включи в програмата за резиденти, какво би му казала?

- ƒа го направи!  огато открих ƒерида, аз б€х в »тали€, а “оба€ в јвстрали€; знаете каква е времевата разлика. ѕри мен беше 02:00ч. Ѕ€х в тежък момент от живота ми и затова б€х решила да потърс€ нещо за мен самата, нещо, с което да надград€ себе си. Ќамерих ƒерида и си казах Дтр€бва да го направ€!У.  «атова писах на “оба€ и му казах Дчовече, тр€бва да кандидатствашУ. јз не знаех, нито че ще е солов проект, нито нищо. “ой изпрати своите данни, своите проект, иде€, материали и минахме, затова ѕ–ќ—“ќ √ќ Ќјѕ–ј¬≈“≈.

 - ќткъде разбра за програмата?

ќт сайта Dancing Opportunities.

 -  акво е най-щурото ти прежив€ване, свързано с танците?

ѕреди време танцувах в една компани€. »зведнъж, ей така, от нищото, хореографката ни започна много силно да в€рва в √оспод и оттогава всичко, което правеше беше силно религиозно! ѕостави ми да изпълн€ божествен ритуален танц; тогава н€маше как да откажа,  затова го направих. Ѕеше много трудно, много чуждо и странно за мен, малко прекалено, но се справих! ѕосле напуснах компани€та.  

 

***

ѕроектът "–езидентска програма на Derida Dance Center" e част от  алендара на културните събити€ на —толична община за 2017г.  

—айтът Dancing Opportunities е медиен партньор на Derida Dance Center по проекта.

 

logo kalendar kod bg

                                           

 

LogoDDCblack

 

 

Dancing Opportunities Logo

blank