:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

 2015-1200x800

Derida Dance Center има удоволствието да посрещне тайвански€ хореограф Jeff Hsieh   за 10-дневна резиденци€ в периода от 31-ви €нуари до 11-ти февруари.

Jeff Hsieh е съвременен хореограф и артистичен директор на тайванската трупа за съвременен танц Anacrchy Dance Theatre. ќбразованието му включва бакалавърска степен јрхитектура и ћагистърска степен “анцова хореографи€ в “айпе. ќт опита му като архитект произлизат уникалната структура и отличаващи€т се начин, по който използва сценичното пространство, с които се характеризира хореографската му работа. ѕрез 2010 г., Jeff Hsieh е поканен от Singapore's Frontier Danceland да работи по създаването на нова продукци€ с артистични€ директор Low Mei Yoke в Esplanadе, както и да създаде авторска хореографи€ за Western Australian Academy of Performing Arts (2012). —пектаклите на Jeff Hsieh: In Freedom (2015), Seventh Sense (2011) и Seventh Sense II (2012) са продуцирани от ћинистерството на  ултурата на “айван и са представени в Ќационални€ “еатър на “айван. ƒруги постановки на хореографа включват Anarchy's Dream (2009), Anarchy (2008), Gray Mass (2006) and Falling Kiss (2006). ќще първите му две хореографии през 2006 г. печел€т престижни награди за хореографи€ в “айван.

“рупата Anarchy Dance Theatre е основана през 2010 г., когато думата анархи€ фигурира в заглави€та на всички досегашни продукции на Jeff. Ќа въпроса защо е толкова грабнат от анархичната концепци€, той отговар€, че т€ дава алтернатива да се коригира съществуващата проблематична власт. Дўом един режим е свален от власт, друг бива построен. јнархи€та е динамична концепци€ и включвайки € в името ни аз се стрем€ да адресирам проблематиката на властта и структурата.У- казва Jeff Hsief. ¬ резултат се раждат творби като Anarchy`s Dream (2009), Anarchy 1980 (2008), and Anarchy (2008). ¬сички те изследват властовите отношени€ между половете. ¬ тези спектакли често нежността и интимността са съчетани с дълбоки конфронтации и насилие, като човешки€т фактор е от основополагащо значение за разбирането на спектакъла.  

Anarchy използва съвременни€ танц, за да изрази загрижеността на екипа относно съвременни€ живот, връзките между хората и живота, репродуцирайки чрез движени€ сложните властови връзки и лични взаимоотношени€ на днешните социални структури. 

 Anarchy Dance Theatre се стреми да изгради свой собствен танцов тренинг, който започва от осъзнатостта на т€лото и се разпростира към търсени€ във времето, пространството, материални€ св€т и личната сензитивност. “рупата излиза от оковите на традиционните ограничени€ на театъра, конструирайки изц€ло ново преформативно пространство. √лавните елементи в него са танцьорите, публиката и самото пространство. Anarchy се позозовава на отличнителните методи на хореографа да модерира взаимоотношени€та между тези елементи, да създава свой танцов речник, за който има визи€та да изследва експресионистични€ танц на нашето съвремие.

 Jeff Hsieh е един от малкото тайвански хореографи, които фокусират работата си в търсене на нова дефиници€ на т€лото. –аботата му се отличава с факта, че той не разчита на т€лото като изразно средство, за да постави под въпрос физическите бариери. ¬место това той въвежда съвременните дигитални технологии в театралното пространство, за да преоткрие човешкото т€ло.

IMG 04291

—поред много танцови критици, именно нетрадиционни€ предишен   опит на Jeff Hsieh като архитект допринас€ за уникалното   пространствено възпри€тие на творбите му. –анните му творби се   занимават много повече с междуличностните взаимоотношени€,   отколкото с времево-пространствените взаимоотношени€.

“ехнологи€та отсъства изц€ло в ранните творби на хореографа. ДЌе    харесвах употребата на технологи€ в театъраУ, признава Jeff Hsief,   Дизглеждаха ми изолирани и ампутирани в човешко отношение. ѕо   време на следването си участвах в един проект, който беше фокусиран върху дигитализирането на танцови движени€. ѕо време на продукци€та често си задавах въпроса как е възможно движени€та на човешкото т€ло да бъдат дигитализирани. ¬същност, човешките про€влени€ като емоциите и телесните движени€ работ€т подобно на аналогови сигнали, които варират спр€мо дадените обсто€телства, но има толкова много фактори в човешкото поведение, които не биха могли да бъдат превърнати в единици и нули! ¬ъпреки това, осъзнах потенциала на комбинаци€та между танц и технологи€ - двете полета определено могат да си взаимодействат плодотворноУ. ѕо това време, министерството на културата на “айван спонсорира интердисциплинарни проекти и мениджърът на Anarchy Dance Theatre убеждава Jeff Hsieh да направи представление в колабораци€ с новосъздаденото студио за интерактивен медиен дизайн Ultra Combos. «аедно създават 2 спектакъла, които са получили признание по танцови и технологични форуми по цели€ св€т- Seventh Sense и Second Body.

изтеглен файл

—пектакълът Second Body е познат на българската публика от фестивала ONE DANCE WEEK 2016, където бе представен скоро след премиерата си през 2016 г. ¬ него чрез мултимеди€та се създава второ, технологично т€ло, което се постав€ паралелно с живото на сцената. ƒвете тела - дигиталното и органичното, ни отвеждат към нови, непознати до момента смисли и контексти, в които можем да разбираме физикалността и границите на човешкото.

ѕо време на гостуването си в Derida Dance Center Jeff Hsieh ще изследва посоки за новото си представление, чи€то премиера ще бъде през 2019 г. “ой ще изнесе и едноседмичен уъркшоп за участнците в обучителата програма на Derida Dance - Dance Port Derida, в който ще ги запознае с основата на работните си подходи към т€лото.

 

Kратки откъси от работата на Jeff Hsieh и Anarchy Dance Theatre:

 Seventh Sense: https://www.youtube.com/watch?v=iQlDEPLHPyQ&t=204s 

 Second Body: https://www.youtube.com/watch?v=zrZdKER3gdI&t=50s 

–езидентската програма на Derida Dance Center се реализира с подкрепата  на  —толична ќбщина.