:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

silke glavna new

—илке √рабингер е танцьор и хореограф. “€ е жена, красива жена, и подчертаването на тази подробност е от значение. ѕробива на танцовата сцена с брейк данс и се изстрелва във висините на въздушната хореографи€ в спектакъл на Д÷ирк дьо —олейУ в Ћас ¬егас. “ези факти от биографи€та на австрийската артистка, ведно с нейната аура, физикалност и движенчески тренинг, се превръщат в материал за проекта й, този път в съвременни€ танц Ц Д—илке √рабингер като обект на експериментУ. ¬ него т€ кани различни хореографи с изразен индивидуален почерк да създадат 10-минутно соло за не€.  акви представи се приписват на личността й и артистични€ й профил, с какви теми и въпроси € свързват те и какво прави т€ с т€х? —офийски€т международен фестивал за съвременен танц и пърформанс ДјнтистатикУ 2015 съвместно с платформата ДAerowavesФ представи селекци€ от създадените миниатюри. «а т€х пише един от програматорите на фестивала и театрални€т критик јнгелина √еоргиева.

 акъв е залогът в този експеримент на —илке √рабингер? Ќа първо м€сто, форматът му се стреми към преобръщане на утвърдените авторски позиции и отношени€ между хореограф и изпълнител, които особено занимават съвременни€ танц. “€ овласт€ва изпълнител€ да излезе от верижната схема да бъде Добект на изборУ от страна на хореографи, които да го ползват веднъж за спектакъл или временно в компани€та си, докато не бъде заменен от друг, като решава сама да избере, отново на сериен принцип, хореографите, с които да си сътрудничи. » състав€ строг протокол за съвместната им работа. ¬секи тр€бва да създаде в предварително зададена времева рамка миниатюра, изхождайки от своите проекции върху нейната личност, биографи€ и артистична индивидуалност, каквато € виждат и познават. ≈дин двупосочен експеримент, в който всеки се отраз€ва през други€ - —илке √рабингер като своеобразна тема, материал и изпълнител през авторите-хореографи, а те, със собствените си нагласи, подходи и стил Ц през не€. —лед това т€ им отнема контрола над финални€ резултат, като ги постав€ в ситуаци€ не само никой да не знае върху какво работи други€т, но и самото представление да н€ма един единствен завършен вид. “ака в н€колко серии в рамките на този експеримент, стартирал през 2011 г., до днес са се включили 13 хореографи от различни страни и контексти, сред които едни от из€вените на международната танцова сцена. 

— този впечатл€ващ списък от имена и с отворени€ формат на продукци€та артистката предизвиква и други големи играчи в танцовата система Ц програматорите.  “€ нарича проекта си и ДменюУ, като им предлага сами да изберат кои миниатюри да представ€т, допускайки по този начин те непрекъснато да навлизат в различни взаимодействи€, да създават нови взаимовръзки помежду си и най-вече да постав€т на изпитание изпълнителската й природа. ¬ъзможност, но и иронично и съзнателно намигване към рол€та, ко€то днес изпълн€ват програматорските центрове и фестивали да имат финалната дума на ДселекториУ на теми и тенденции, на филтриране на процеси, като по този начин всеки гради н€какъв наратив за съвремието и адресира определени нагласи и възпри€ти€. ≈дно предложение със силен зар€д, което —илке √рабингер остав€ да функционира като динамичен формат, без допълнително да го тематизира или разработва в отделните парчета. ѕоне засега.

silke kukli

—офийски€т международен фестивал за съвременен танц ДјнтистатикУ отговори в своето осмо издание на това предизвикателство. ќт предложени 11 миниатюри той представи през м. май на сцената на вече бивши€ ДЌов театърУ - Ќƒ  четири от т€х. „етири фрагмента от Допитни€ субектУ —илке √рабингер, между които като червена нишка се обособ€ва темата около стереотипите за жената Ц проекциите върху не€, очаквани€, ролеви поведени€, начини на употребите в сценични€ св€т и неизбежната у€звимост, ко€то ги процепва. јртистичната биографи€ на изпълнителката е особено благодатен материал за това, движейки се между полюсите на въплъщение на почти нематериален, фееричен образ на жената, превръщащи виртуозността на т€лото й в идеал във въздушните хореографии на мегаспектаклите на Д÷ирк дьо —олейУ, от една страна, и неутрализиращи€ женското през възприемане на модели на поведение, приписвани по-скоро на ДмомчешкотоУ в брейк танца, от друга.  

¬ началото изпълнителката е почти неразпознаваема, затрупана под купчина кукли - изкуствени детски лица, ококорени очи, протегнати ръце и крака. ƒъхът й ги задвижва бавно в тишина, т€лото с€каш не й принадлежи.  ато н€какъв мутант то се приплъзва по пода и докато плавно и с въртеливи движени€ се изправ€, от него се сип€т откъснали се изкуствени крайници. ¬ изкуствената експресивност на вторачените в публиката очи на куклите има нещо иронично, едновременно притегателно и зловещо. “е внас€т напрежение между живото и неорганичното, което носи потенциал за движение и живот. ѕришити по т€лото на √рабингер, те са като тежест, пречка, но и с прокарване на ръка по т€х, стават с€каш и средство за преоткриване, източник на приучаване на нови движени€ и придаване на живот. “€ силно ги разтърсва с минималистични механични движени€, заети от брейк танца на фона на гръмналата накра€ изненадваща хип-хоп песен. ≈дин непривичен контраст като изблик на търсене на н€каква свобода от силни€ образ, който те налагат върху т€лото й. ¬ оригиналната си миниатюра Д“рансформърУ хореографката јн ∆урен (‘ранци€/јвстри€) създава от сво€ Добект на експериментУ нещо като ДженскиУ вариант на попул€рните играчки-роботи. “ой изглежда като хиперболизиран образ в полюсите на н€как детското излъчване на изпълнителката, дори като пародиране на асоциациите с ДкуклаУ, и неизменното привиждане на жената във функци€та й на ДмайкаУ. 

¬ъв втората миниатюра Д итайУ  —илке √рабингер си сътрудничи с хореографа ‘илип –ира от известни€ новаторски артистичен колектив ДSuparamasУ (јвстри€/Ѕелги€/ ‘ранци€). ¬ не€ всъщност изобщо не става въпрос за  итай. «а изходна точка й служи провокативното твърдение: Д«ащо в ѕекинската опера женските роли се изпълн€ват традициoнно от мъже? ћоже би защото единствено мъжът знае как действа една жена.Ф √рабингер дефилира по сцената, въплъщавайки образа на красива, сексапилна съвременна жена.  азва Дјз съм красиваУ и позира като за списание, пресъздавайки предизвикателните, многообещаващи и бл€скави изражени€, типични за рекламните образи. »зпълнението й се прекъсва и насочва от инструкции, които получава по слушалки от хореографа, който насто€ва за Дповече автентичностУ в него, за повече органичност във възприемането на наложените стереотипи. »нтересно е това ДвмъкванеУ на рол€та на хореографа в един апарат. ѕрез него се извежда функци€та на външни€ поглед Ц като своеобразен ДапаратУ на контролиране (инструктиране) и вписване на поведенчески норми. Д итайУ става соло за напрежението между ролево поведение и конструирана ДавтентичностУ, указвайки желанието на мъжки€ поглед като задаващо стереотипите за произвеждане на образи на жената. ј сюблимни€т образ на жената на сцената е «вездата, ко€то зрителите поемат и понас€т на ръце, както —илке √рабингер под инструктаж € предизвиква да направи. “ака, твърди изпълнителката, т€ придава своето индивидуално т€ло на колективното т€ло на публиката, което всъщност до гол€ма степен се превръща и в негов съавтор, моделирайки го спр€мо рамката на своите очаквани€ и представи.

silke web

Дƒа поговорим за ¬егасУ е най-автобиографичната миниатюра сред подбраните. ¬ не€ ќлег —улименко (–уси€/јвстри€) провокира —илке √рабингер да вдигне завесата и да разкаже за опита си като танцьорка в Ћас ¬егас и Д÷ирк дьо —олейУ като умело превръща във взаимовплетена хореографи€ говор и движение. Ќачинът на изпълнение действително става част от истори€та с нейните динамики, възходи и разриви, колебани€, съмнени€ и травми, с нейната дързост в действи€та и жестовете и плахост в паузите и тишината. «а да си танцьорка в Ћас ¬егас, тр€бва да имаш още н€колко професии като стриптийзьорка и келнерка, разказва √рабингер в стила на шоумен. » развива истори€ за (само)експлоатаци€, изнудване, измени и секс, сред които това, което правиш на сцената, се оказва от най-малко значение. Ќ€ма друг бизнес като шоубизнеса. «адъхано и с динамични рапиращи или плавни брейк танц движени€, илюстриращи думите й, т€ го представ€ като една машина, като безпощадна икономи€ на т€лото, в ко€то вс€ка увисналост по него е обричане, а печеливши€т ход е в гъвкавото промъкване сред трудностите.

‘инални€т, изц€ло движенчески фрагмент на канадски€ хореограф ƒейв —ейнт-ѕиер с абстрактното заглавие Д—уров материалУ би могъл да се определи пък като най-поетични€т. Ќа сцената —илке √рабингер покрива т€лото си с черна смес, ко€то може да изглежда едновременно като кал или като сребърно покритие на бл€скавата светлина, напомн€йки н€какъв своеобразен идол. “€ се впуска в изпълнение на сложни фигури и номера, но калта все води до подхлъзване, до мощно сриване отново на зем€та. —урови€т материал е нав€рно т€лото на артиста, което в сво€та изкусност и стремеж за перфектност се стреми да тренира и кал€ва природата си, но винаги е на ръба на неуспеха и провала.

ѕо отношение на Д—илке √рабингер като обект на експериментУ последното със сигурност не може да се твърди. ѕоради специфични€ си формат, представлението понас€ и рисковете, които той предполага. јко хореографските миниатюри се сравн€т с  анекдот, то ДпоантатаУ им може невинаги да е достатъчно завършена или убедителна. —ъществува и сложната задача за по-удачно решение на преходите между отделните части. Ќо при всички положени€ и те подчертават, че като Добект на експериментУ изпълнител€т на сцената е подложен на непрекъснати трансформации, които —илке √рабингер посреща като силен артист, готов за предизвикателства.

јвтор: јнгелина √еоргиева

ѕродукци€та  е част от международната танцова платформа ДAerowavesФ,  подкрепена от програма Д“ворческа ≈вропаФ и оперирана за Ѕългари€ от Derida Dance Center. ѕредстав€нето й в Ѕългари€ се реализира с финансовата подкрепа на —толична община и на јвстрийското посолство в Ѕългари€.

Aerowaves logo   eu flag creative europe co funded pos rgb right  Logo SF cvetno    SF grad na kinoto BG   DDC Logo