:
 
 

Резултати от резидентската програма / май-август 2013 г.

residencies

 

За резиденция през периода май-август 2013 година кандидатстваха проекти от България, Гърция, Ирландия, Финландия, Словения, Белгия, Швеция, Италия, Франция, Израел, Англия, Австрия, Холандия, Полша  и  Словения.

Резидентската програма на Derida Dance Center ще направи възможна реализацията на четири български и четири чужди  продукции от независимия сектор.

Безвъзмездна подкрепа получават:

  • Искра Иванова (Варна, България), проект  “Границата на физическото тяло”;
  • Johanna Roggan (Дрезден,Германия), проект  "Variations_on";
  • Културна фондация А25 (София, България), проект "Кардиограма ";
  • Kathleen Doherty / Borut Bezgovsek ( Англия / Словения), проект „Chasing Shadow's”;
  • Младен Алексиев (София, България), проект "Илюзии";
  • Tonia Zikou (Атина, Гърция), проект "Create Limits";
  • Театър АТОМ (София, България), проект "Столът";
  • Laboration Art Company (Израел / Франция), проект LAC NEW JOURNEY!;


Резидентската програма  е част от стратегията на Derida Dance Center  за създаване на условия за реализиране на повече продукции в областта на съвременния танц и пърформанс, засилване на мобилността,  както и провеждане на лаборатории за изследване на нови изразни средства. В рамките на резидентската програма,  DDC предоставя безвъзмездно работно пространство и техническо оборудване и съдейства за популяризиране на избраните проекти.

На по-късен етап ще бъде предоставена и детайлна информация за проектите, голяма част от които ще получат възможност да презентират резултата от резиданцията в пространството на Derida Dance Center.