:
 
 

Работно ателие за актьори - "Движение в Еволюция"

atelieeРаботно ателие за актьори - "Движение в Еволюция"

с Живко Желязков

 

Ателието  ще изследва  средствата на "будната" мисъл и физическото доминиране в стремежа за утвърждаване на естетическо равновесие в предварително създадена деструкция.

Процесът за установяване на абсолютна хармония ще бъде разглеждан като част от физичните процеси огъване и усукване, а човешкото тяло-  конструктивен елемент, който разпределя тежест или служи за пренасяне към  елемент, разположен "под него" в една обща конструкция.

Ателието е предназначено  за артисти с интерес в областта на физическия театър.

 

Екзерсисите, с които ще започва всяка една работна среща целят да усъвършенстват физическите качества на участниците. Ще бъдат изследвани различните възможности за  трансформация на мисълта  в движение- като едно естествено нейно продължение.

Ателието ще се провежда всяка събота и неделя от 22 май до 19 юни от 14:30ч. до 16:30ч.

 

Във финалната фаза от ателието „Движение в Еволюция” ще бъде сформиран екип, който ще реализира спектакъл продуциран от Derida Dance

Цена за целия период: 40лв.