:
 
 

UP2DANCE Project - Начало на кръглите маси

Round tables Press Release

Начало на кръглите маси

След успешното разработване на стратегия по отношение на организирането на кръгли маси по проблемите свързани с професионалните танцови профили, а именно "танцьор", "учител по танци", "хореограф" и "асистент хореограф" (корепетитор), реализацията на проект "UP2DANCE" продължи с тяхното стартиране.

Първата кръгла маса, организирана от Танцова компания "Алмада" (Companhia de Dança de Almada, Португалия), бе с фокус върху професионалния профил на "танцьора": "Профилиране на танцьора: Роля на художествените училища с фокус върху танца". Дискусията се проведе на 22-ри юли 2020 чрез Zoom, от 18:00 до 20:00 ч. Модератор на събитието бе Ана Макара с активното участие на Сузана Родригез (Ana Mangericão Dance School), Мадалена Ксавиер (Escola Superior de Dança), Албино Мура (Lugar Presente - Escola de Dança), Кристина Перейра (Dance Art School of the National Conservatory), Карла Албакърки (Ca.DA Escola).
Бяха поканени и представители на професионалните асоцииации, които биха могли да допринесат към процеса: Йоланда Родригез (1st Position Association), Педро Фидалго Маркез (Pro-association of dance professionals), администрация, преподаватели, танцьрои от Ca.DA school и избрани професионалисти от сферата на танца. 

Всички поздравиха организацията на срещата, която доведе в контакт няколко институции,работещи с една и съща цел, но  обикновено не  много свързани, пожелавайки тя да започне добри възможности за сътрудничество за в бъдеще.

Companhia de Dança de Almada организираха своята втора кръгла маса с фокус върху преподавателя по танци. Дискусията се състоя под името "Класически и съвременен танц: Ролята на преподавателя по танци" на 3-ти октомври 2020 г. Бяха засегнати следните теми: основни знания, техники и умения за практикуване на професията преподавател по класически балет/съвременен танц днес; роля и съществуващи трудности в обучението на преподаватели в сферата на танца; тренинг модели; разпознаваемост на професията преподавател и регулация на нужните квалификации за преподаване.

Третата кръгла маса, проведена от Companhia de Dança de Almada се състоя с фокус върху профила на Корепетитор/Асистент хореограф на 7-ми октомври 2020 г под името "Ролята на корепетитора/асистент хореографа в танцовата компания: Връзка с хореографи и танцьори". Бяха адресирани следните теми: основни познания, техники и умения за упражняване на професията; роля и трудности в упражняването на професията корепетитор/асистент хореограф; разпознаване на професията

Следващият партньор, който имплементира кръглите маси в своята дейност бе Polish Dance Theatre (Полша). Те се фокусираха върху професионалния профил ба хореографа и проведоха срещата под името "Хореографът срещу институционалната и образователната среда на полския танц". Целта не срещата бе да бъдат представени различни гледни точки на професионалисти с опит и знание. Хореографският профил не е прецизно описан в Полската квалификационна рамка. Много разпознаваеми хореографи нямат висше образоване, но имат голям опит и добро портфолио.

 Polish Dance Theatre отвори дискусията към хора от публичните институции, както и към независими артисти.

"Преподавател по танци: роли, компетенции, възможности за професионално развитие" е втората кръгла маса проведена от Polish Dance Theatre  на 22-ри октомври 2020 г. Според тях, профилът на преподавател по танци е от изключителна важност, но въпреки това е слабо представен в сферата на висшето образование. Има малко на брой университети, където се преподава танц и се търсят преподаватели.В този смисъл, основен въпрос по време на дискусията бе какво може да се направи, за да бъде този профил по-разпознат и ценен.

От друга страна по време на кръглите маси, ICK Dans Amsterdam си постави за цел да идентифицира някои от актуалните нужди свързани с всеки профил както на артистично, така и на социо-политическо ниво. ICK имат желание да създадат поле за дискусия за иделания танцьор, иделания преподавател, идеалния корепетитор, идеалните работни условия за по-нататъшна еволюция на съвременния танц в Холандия.

В съответствие  с прочуването в ICK Academy за развитие на речника чрез танцова нотация, докментация и предаване на знание, те също целят да култивират дискурс за вербалната артикулация на тактилното, неизказаното и най-вече все още неразпознаваемото знание за танца. 

 ICK искат да оценят потенциала на това знание във връзка с колективното предизвикателство на Корона кризата, което има отношение към бъдещето на танца.

На 22-ри септември 2020 г, ICK Dans Amsterdam бе домакин на втора кръгла маса с акцент върху Преподавателя по танци. Изявленията за идеалните профили, предложени от участниците в кръглите маси, бяха отправна точка за дискусията. Речниците, използвани в тези твърдения, бяха сравнени помежду си и във връзка с компетентностите, формулирани в Dutch Beroeps- en Opleidingprofiel Dans (2017) [1] (Професионален и образователен профил на танца), както и във връзка с други съответни източници, допринесени от участниците.

На 29-ти септември 2020 г., те проведоха трета кръгла маса, свързана с продила на Корепетитора. На дискусията бяха поканени танцьори, преподаватели по танци, артистисти директори, институции, хореографи, корепетитори и образователни институции.

Организатията и провеждането на кръгли маси в България - Derida Dance Center  и Италия - Balletto di Roma, предстои.

Проектът UP2DANCE - колаборация между Balleto di Roma (Италия), Derida Dance Center (България), Magenta Consultoria Project (Испания), Polish Dance Theatre (Полша); ICK Dans Amsterdam (Холандия) и Companhia de Dança de Almada (Португалия), с финансовата подкрепа на Програма Еразмус+ на Европейския съюз, ще продължи с имплементирането на кръглите маси във всички партньотскси организации, както и със създаването на публичен доклад за резултатите от проведените дискусии.

За повече информация, последвайте страницата на проекта във фейсбук - @up2danceproject

Снимка: Alwin Poiana

up2dancelogos