:
 
 

Зеленчукова борса от 30-те заживява отново като сцена за съвременно изкуство и култура

Бившият зимник, съществуващ от 30-те години на миналия век в централна София, придобива с годините различни предназначения. Може би причината се крие в комуникативността на локацията и принадлежността ѝ към централната търговска част на града. Така на практика мястото е започнало да функционира с важно предназначение – съхранение на хранителни продукти. Около 90-те години обаче зимникът се превръща в студио за снимане на продукции на БНТ, а в края на десетилетието, локацията продължава да бъде емблематична по нов начин – с популярните за тези години тв шоу програми и детски предавания на Къци Вапцаров.

След няколко години затишие, зимникът на ул. Цар Самуил 32 ще заживее като сцена за съвременно изкуство и култура. Безспорно, към днешна дата, София има нужда от независима сцена за представяне на съвременни форми в изпълнителските изкуства. 

 Създаден през 2010 година като първи център за съвременен танц и пърформанс, Derida Dance Center успешно развива мисията си за популяризиране на това изкуство, създаване на условия за развитие на артисти и междукултурен обмен. Не случайно организацията получи признание от Европейската Комисия за добра европейска практика през 2014 година. Работният модел на центъра влиза в учебника Международно предприемачество в изкуствата (International Entrepreneurship in the arts) в Канада. Организацията печели  награда на Столична община за развиване на съвременните жанрове в изкуствата, както и награда в областите "ТАНЦ", 2018-та година и "Съвременни изкуства", 2016-та.

"Създаването на устойчив модел на управление на културна организация в нестабилна среда е огромно предизвикателство и изисква време. Партньорствата с неправителствения сектор и чужди културни организации са от изключителна важност в нашия контекст. Екипът ни е благодарен за дългогодишната подкрепа на Фондация "Америка за България" за това, че партньорството ни позволи да осъществяваме важни проекти, докато опознаваме в дълбочина средата, в която работим и постепенно изграждаме международно доверие. Благодарение на партньорства с организации от Европа, Америка и Азия, успяхме да популяризираме дейността си и да превърнем Derida Dance Center в предпочитана дестинация за артисти от цял свят. Доказателство за това е рекордният брой от 180 кандидатури на артисти от три континента, които се борят да реализират проектите си при нас. Друго силно партньорство е това със Столична община, и бих се радвал, ако тенденцията за взаимодействие с независимия сектор продължи да се развива!", казва Атанас Маев – арт мениджър на Derida Dance Center


През последната година фокусът на екипа е изцяло насочен към създаване на независима сцена, която да представя танц, театър, мултижанрови форми, филмови прожекции, изложби, както и събития насочени към детската аудитория. С тази инициатива екипът си поставя още една цел – да развива нови публики и да не спира да създава предпоставки за сближаване на хора с общи интереси в различни области от съвременното изкуство.     

Новата локация СЦЕНА DERIDA е с капацитет от 100 седящи места, сцена с размери 10 x 10 метра, професионална танцова настилка, осветление и звук. Тази спецификация на пространството дава възможност както за програмиране на разнообразно съдържание, така и за разпознаването  на новата сцена на София сред малкото пространства в световен контекст, които предлагат отлични условия, без да имат държавно или друго институционално финансиране.

"Необяснимо е, че Министерство на културата повече от 20 години не разработва нужните механизми за преодоляване на неравнопоставеността между държавни и частни културни бенефициенти. Това няма как да не затруднява работата както на артисти на свободна практика, така и на административния екип на културните организации извън държавните институти. Няма механизми, които да разпознаят успешните модели на работа в независимия сектор и да им предоставят равни възможности. В България да работиш в независимия сектор, означава да се спасяваш сам, без значение от успехите, признанието и културната стойност на проектите, по които работиш. Това не може да ни откаже от избора да бъдем свободни артисти, но бих бил благодарен, ако поне бъде уважено правото на данъкоплатците и да решават как да бъдат използвани парите им за култура така както е в други успешни икономики", посочва Живко Желязков, артистичен директор на Derida Dance Center    

Новата сцена ще бъде открита с представлението "Госпожица Юлия" (MISS JULIE), последната продукция на КОМПАНИЯ DERIDA. Физическият спектакъл е провокиран от едноименната пиеса на Стриндберг и представлява дисекция на главния образ. 

Много други социални казуси ще бъдат засегнати в програмата на Сцена Derida. Животните като източник за извличане на ресурс, стремежът към материалното, проблемът с идентичността в глобализирания свят са другите теми, които ще бъдат артикулирани с представленията "S INNER", "FLAPSƎ" и "ArteFACT" на КОМПАНИЯ DERIDA.

В програмата присъства и мултимедийното представление "MONOCROSSING", което впечатлява с динамично променящата се визуална среда, а "Zen Play" ще ни провокира за размисли върху джендър проблематиката.

През април на Сцена Derida ще можете да гледате и представления на ATOM ТЕАТЪР, на хореографите Петя Мукова и Марион Дърова. "CORPUS MEUM" на Марион Дърова насочва вниманието върху свободата да избереш смъртта – добрата смърт, не парадокс, а хуманност. Задава въпроса за това до колко притежаваме ние телата си, ако нямаме права над тях и защитава тезата, че без правото на смърт, правото на живот е лицемерно.

Спектакълът "СТУД" на АТОМ ТЕАТЪР разглежда темата за отчуждението, самотата и жестокостта, фокусирана е върху човека и неговата същност. Проектът е създаден по мотиви от разкази на оцелели от Концентрационните лагери в България през ХХ век и анализира поредица от събития, случвали се в трудово възпитателните общежития по това време.

"FOUND IN TRANSLATION" на Петя Мукова е диалог между вътрешния глас на човека и гласа на неговия разум. Двама танцьори интерпретират проблема за себе-опознаването и себе-приемането, изследвайки как превеждаме несъзнаваните си пориви на езика на поведението си.

Своето специално място на СЦЕНА DERIDA, намира и кукленото представление за деца "ПАЛЕЧКА" на Екатерина Казакова.

Успешното реализиране на подобни каузи е признание навсякъде по света. Пример за това е фактът, че ден след официалното анонсиране на откриването на СЦЕНА DERIDA, най-голямата медия за Арт мениджмънт в света – International Arts Manager, публикува материал за хубавата новина от София, който можете да протечете тук: http://bit.ly/2K0xD52

Билети за представленията могат да бъдат закупени от офисите на EasyPay или онлайн от ePay GO.