:
 
 

Embodied Storytelling с Чарълс Слендър -Уайт

Ден след представлението ІдезІинтеграция в театър Азарян, на 28 ноември Чарълс Слендър -Уайт ще проведе затворен уъркшоп в Derida Dance Center. 
Embodied Storytelling е разработен във връзка с темата за (дез)интеграциятa и е предназначена за младежи от ромски и неромски произход.
От организация Trust for Social Achievemenт от своя страна са поканили между 8-12 младежи, които да могат да се включат в работното ателие
"Embodyed Storytelling" има три цели: 
1) да подсили увереността на младите хора в техните способности. те да могат ясно да се изразят себе си чрез изкуството на танца.
2) да се подсили междукултурното разбиране, посредством наблюдение и изслушване. да се обсъдят различните гледни точки. 
3) подобряване на танцовата грамотност чрез свързване на участниците към основните начини за създаване и представяне на танца. какво въздействия оказва върху участника и върху зрителя. 
 
По време на Embodied Workshop участниците ще работят съвместно с членовете на компанията Slender-White и FACT / SF, за да напишат кратки разкази (5-7 изречения) за определен спомен или аспект на тяхната самоличност (пол, етническа принадлежност, раса, място на произход, възраст, клас и т.н.) 
След това тези истории ще бъдат основен материал за участниците. Всяка написана дума ще се опише чрез движения на тялото. Целта е всеки един от присъстващите  да осъзнае и изрази историята по свой собствен начин.
Накрая ще се проведе дискусия, за да може всеки да сподели какво е почувствал, разбрал и възприел по време на семинара.