:
 
 

Курс по Фламенко - съвместно с Instituto Cervantes

There are no translations available.

Flamenco

Записване: 11-18 ноември 2010 г.
Институт Сервантес-София, ул. „Съборна" 1

Тел. 02/810 45 00, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
http://sofia.cervantes.es 

Работно време за записване:
Понеделник-четвъртък, от 10.00 до 19.00ч.
Петък, от 10.00 до 14.00ч.

Курс по фламенко:
Продължителност 16 уч. часа
Неделя, от 15 до16ч.
от 21.11.2010 до 20.03.2011 г.

Цена: 100 лв.

Място на провеждане:
Derida Dance Centre

София, ул. Индустриална, 11
Василев Бизнес Сити, Корпус ІІ
(бившия хладилен завод в близост до Сточна гара)
Тел.: 02/ 839-54-81, Моб.: 0878-100-336

Препоръчително е носенето на обувки с нисък и дебел ток (не е задължително да са за Фламенко) и удобни дрехи.

Часът по Фламенко започва с лека загрявка и има две основни части – Техника и Хореография. В техничната част се упражняват основни Фламенко техники – техники на ръцете и китките, позиции и техники на тялото, техники на тропане (zapateado), техники на въртене, ритмика и други. В хореографската част се изучават конкретни Фламенко танци - Rumbas, Tangos, Tientos, Tarantos, Alegrias, Bulerias, Cantinas, Solea, Sevillanas, Guajira, Fandangos, Seguiriyas и други.

Нива:

Ниво Основно – Упражняват се основни движения и техники, позиция, координация, равновесие и бързина. Завършилият нивото трябва да умее да импровизира с marcajes, да разпознава частите на една фламенко композиция (letras, falsetas, escobillas) и основните ритми. Хореография - Rumbas, Sevillanas, Farrucas, Alegrias.

Ниво Средно – Работи се за бързината на тропане и ритмиката. Изучават се специфични елементи като llamada, remate, cierre, escobilla. Завършилият това ниво трябва да умее да интерпретира емоцията на танца и да борави с ритъма и мелодията. Хореография – Tangos, Alegrias, Tientos, Bulerias.

Ниво Напреднало – Изучават се по-сложни движения и хореографии, използват се contra tiempo и двойна и тройна бързина на тропане, също и начини за смяна на ритъма. Хореография – Cantinas, Solea, Seguiriya, Tarantos.

Модули:

Ниво Основно:
Модул 1 - Rumbas (1)
Модул 2 - Sevillanas (1)flamenko1
Модул 3 - Farrucas
Модул 4 - Rumbas (2)
Модул 5 - Alegrias
Модул 6 - Sevillanas (2)

Ниво Средно:
Модул 1 - Tangos (1)
Модул 2 - Tangos (2)
Модул 3 - Bulerias (1)
Модул 4 - Bulerias (2)
Модул 5 - Tientos (1)
Модул 6 - Tientos (2)
Модул 7 - Alegrias (1)
Модул 8 - Alegrias (2)
Модул 9 - Tarantos (1)
Модул 10 - Tarantos (2)
Модул 11 - Colombianas (1)
Модул 12 - Colombianas (2)

Ниво Напреднало:
Модул 1 - Cantinas (1)
Модул 2 - Cantinas (2)
Модул 3 - Seguiriyas (1)
Модул 4 - Seguiriyas (2)
Модул 5 - Solea (1)
Модул 6 - Solea (2)
Модул 7 - Martinete (1)
Модул 8 - Martinete (2)
Модул 9 - Sevillanas con Castanuelas (1)
Модул 10 - Sevillanas con Castanuelas (2)
Модул 11 - Alegrias con Manton
Модул 12 - Guajiras con Abanico

Всички модули са различни и може да се започне от който и да е от съответното ниво.