:
 
 

Интензивен курс по авторско право

There are no translations available.

Авторско право

Авторското и сродното право са в основата на всички изкуства. Познаването на основните положения в тази материя помага на всеки артист да защитава творчеството си, да намира по-добрите условия за реализация и да не допуска злоупотреби с труда си. Този въвеждащ курс е подходящ за артисти от всички сфери, които за първи път ще се сблъскват с тази материя или пък искат да задълбочат своите познания.

В рамките на два дни ще научите:
- Какво е авторско право и какво е сродно право
- Какъв е регламентът, с който те се прилагат и защитават
- Кои закони нарушаваме често, без да си даваме сметка
- Какви права си мислим, че имаме, а всъщност не е така
- Как да защитаваме правата си и да пазим тези на другите около нас

Програма:
26.2 (събота)
10.30-12.00 , Авторски и сродни права - какво е авторско и какво е сродно право. Кога възникват и кое кого засяга. Какво е съдържанието им.
12.00 - 12.30, Пауза
12.30 - 13.30, Сценичните произведения и участниците в тях - кои са носителите на авторско и кои - на сродно право в сценичните изкуства.

27.2 (неделя)
10.30 - 12.00, Права и съгласия в театъра - какви права имат и нямат участниците в театралните процеси и какви съгласия се изискват при различни обстоятелства.
12.00-12.30, Пауза
12.30 - 13.30, Договори, защита на авторските права и казуси - как да защитаваме своите авторски права и с какви казуси можем да се срещнем най-често .

Цени при записване до 22.2.22 г.
За един ден: 50 лв.
За два дни: 80 лв.

Цени за записване след 22.2.22
За един ден: 60 лв.
За два дни: 95 лв.

Желаещите да се включат е необходимо да попълнят следния регистрационен формуляр https://bit.ly/author-right
Обучението е организирано от Асоциация за свободен театър и “Сцена Дерида”

Доц. д-р Васил Георгиев е преподавател в „Св. Кл. Охридски” във ФЖМК, където преподава дисциплината „Авторско право и сродни права” във Висшето училище по сигурност и икономика-Пловдив, Нов български университет и СУ. Той е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски” (2001), доктор по право (2008), доцент (2017).

Научните интереси на доц. д-р Васил Георгиев са в две различни области – международната и европейска сигурност и търговското право, с акцент върху конкурентното право, нелоялната конкуренция и интелектуалната собственост.

Васил Георгиев е адвокат към Софийска адвокатска колегия от 2002 г., с област на експертиза търговско право, интелектуална собственост, правни анализи на предприятия и дружества, вещно право, конкурентно право, трудово право и процесуално представителство по граждански и търговски дела.

Практиката на Васил Георгиев в областта на интелектуалната собственост е свързана с редица дела и двустранни разрешения на проблеми в областта на нарушаването на правата върху произведения, създаване на правна рамка за отношенията между правоносители при аудиовизуални, сценични и литературни произведения, дела във връзка със спорове с марки и дизайни, изготвяне на договори.

Васил Георгиев също така е и писател, автор на сборниците „Будистки плаж” (2008), Уличник (2010), Деград (2011) и романите Апарат (2013) и Екс-орбита (2016). Всяка от книгите е номинирана за национални литературни награди, а две от тях са наградени с най-престижните награди – Деград, с наградата Хеликон и Апарат, с наградата Български роман на годината.