:
 
 

CLASH! Един от трите проекта по програма "Творческа Европа" на ЕС, в които Derida Dance Center е партньор

There are no translations available.

CLASH

 CLASH! Когато класическият и съвременният танц се сблъскат и се появят нови форми

Пресконференция –20 февруари, 12 ч. , Рим, Италия

Aula Levi della Vida, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo - S.A.R.A.S Ex-Vetrerie Sciarra (Via dei Volsci, 122 – 00185 Roma), Sapienza University of Rome 

"CLASH! Когато класическият и съвременният танц се сблъскат и се появят нови форми“ е отражение на дългогодишната работа на Balletto di Roma по отношение на продукцията и разпространението на така наречените „класически“ и съвременни“ системи в областта на танца. Проектът е изследване на смислови категории, които изискват да бъдат дефинирани, дори и все още да не са очертани от гледна точка на анализ на специфични традиции, споделяне на хореографски практики и системи на работа. 

Съществува нужда от изследване на „състоянието на изкуството“ в Европа, със специално внимание не само към най-установените реалности в сферата на съвременното (повечето, намиращи се в Северна Европа), но и към институциите като Balletto di Roma, чието желание е да увеличат своите съвременни продукции, за да могат да работят чрез нови кодове, продукционни модели и връзки с публиката. 

С тази цел, през изминалата година, Balletto di Roma, работи върху създаването на неформална мрежа с партньорски компании по отношение на цели, методи и програми и взаимодейства с всяка една от тях, за да могат да изследват заедно общите връзки между традиция и иновация. Основната необходимост, която се появява, е да се осъществи дебат върху развитието на Европейски проект, полезен за задълбочаването на споделено проучване и откриване на решенията на общи проблеми. 

Проектът CLASH! цели да подкрепи танцови компании от Южна и Източна Европа, които са по-традиционно активни в класическото обучение и продукция, в продуцирането на съвременен танц, който днес изисква нови тренингови инструменти, нов вътрешен мениджмънт и нови стратегии за развитие на публиките. В същото време, проектът ще създаде продукции и копродукции. CLASH! споделя предизвикателството да се промотира обмяната и циркулацията на представления и артисти на европейско ниво. 

В следващите години, партньорите в проекта - Balletto di Roma (Италия), 420PEOPLE (Чехия), Фондация „Арт Линк“/ Дерида Денс Център (България), Companhia de Dança de Almada (Португалия), Polski Teatr Tanca (Полша) и Sapienza University of Rome (Италия) – ще работят заедно в изследването на проблеми свързани с продукцията и динамиката на обучение в класическия и съвременния танц, споделяйки опит, тренингови методологии, подходи за вътрешно планиране на дейности и връзка с публиката.

По време на първата година, изследването ще бъде основно теоретично, докато през втората година, резултатите от първата фаза ще бъдат представени и споделени чрез уъркшопи и конференции, с участитето на танцови училища, тренингови институции и компании, заинтересовани от придобиването на нови умения. Освен това, по време на втората година и през цялата 2020 година, партньорите ще работят заедно по реализирането на Фестивал CLASH!, който ще включва продукция на всеки един партньор, развита спрямо извършеното изследване и споделена методология. Фестивалът ще се състои в Рим и ще пътува в петте участващи страни.

По време на kick-off срещата, на 4ти и 5ти октомври в Balletto di Roma, партньорите споделиха идеи, за да осигурят най-доброто начало на тази невероятна инициатива, даваща възможност за обмяна и съструдничество с цел развитие на знанието за танца и наследството. 

По време на пресконференцията за стартирането на проекта CLASH!, програмата ще бъда детайлно представена. Денят ще започне с Лучано Каратони, генерален мениджър на Balleto di Roma и проджект мениджър на CLASH! Project, заедно с проф. Вито ди Бернарди, проджект мениджър на Sapienza University of Rome. Ще последва теоретична лаборатория на следните теми: „Соматични практики и терминологии“, „Колективна работа и йерархия в компанията“, „Драматургия и постдраматургия“, „Дигиталните технологии в танцовото представление и като инструмент за архивиране и публикувне на хореографска работа“.  Партньорите ще споделят своята работа и перспектива, дискутирайки общи точки и методологии. Проф. Летиция Джоя Монда (Sapienza University of Rome) ще модерира презентациите на гостите: Живко Желязков (Фондация Арт Линк/Дерида Денс Център); Франческа Манини (Balletto di Roma), Ана Макара и Мария Франко (Companhia de Dansa de Almada), Евелина Хатуас и Павел Малицки (Polish Dance Theatre); Марта Лайнерова (420PEOPLE); Вито Ди Бернарди и Лука Руцца (Sapienza Università di Roma). Йохана Милц, танцьор на свободна практика базиран във Франкфурт, е поканена от La Sapienza, да дискутира върху темата за драматургията и постдраматургията в танца. 

Стартирането на CLASH!, заедно с първата лаборатория „Преход от класичеки/неокласически към съвременни танцови модели“, организирана на 20 и 21 февруари 2019, представлява само първото от серия събития и инициативи, които ще бъдат ядрото на проекта.

Проектът CLASH! е съфинансиран от Програма Творческа Европа на Европейския съюз.

Контакти:

Caterina Giangrasso 
Balletto di Roma scarl
piazza San Giovanni Battista de La Salle 3/5, 00165, Roma
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Tel + 39 06 9032762