:
 
 

Университетска телевизия „Алма матер” представя документален филм на „Ателие”

atelie-contemporary-dance
Университетска телевизия „Алма матер” представя документален филм на „Ателие”

СЪВРЕМЕННИЯТ ТАНЦ
неделя, 15 март
БНТ 2 от 13:00 часа
БНТ Свят от 22:40 часа
Понеделник, 16 март
БНТ Свят от 19:30 часа

Хореографът Живко Желязков и артмениджърът Атанас Маев създават първия център за съвременен танц в България и го превръщат в средище на професионалисти в областта на съвременното танцово изкуство и място за откриване на таланти.

Какво е съвременен танц?
Свобода на хореографията, на идеите, на движенията. Свободата на съвременния човек сам да измисля себе си. Създателите на Танцовия център заимстват от Жак Дерида името на организацията си и идеята за деструкцията – разпада, преосмислянето на света, в който живеем и на формулите и рамките в изкуството. Двамата се обединяват около идеята за сформиране на екип от артисти, които работят в областта на съвременния танц, театър и шоу, чиято цел е да привлекат не само танцьори, но и публики. Те продуцират собствени представления, но и дават ресурси и възможност на външни за центъра изпълнители да поставят своите представления на тяхна сцена.

Как въздейства танцът върху психофизиката на човека и може ли да бъде начин и философия на живеене?