:
 
 

Проект "Културен мениджмънт в бъдещето"

 

art-managment-future

Проектът „Културен мениджмънт в бъдещето“ прави връзка  и използва резултата от стартирала  вече инициатива на Столична община, Асоциация за развитие на София и СУ „Св.Климен Охридски“ за обучение и подготовка на културни мениджъри от София и Югозападния регион.

Посредством стаж в Derida Dance Center участници от „Регионалната академия за мениджмънт в културата“ добиват допълнителен практически опит относно процеса на продуциране в сферата на съвременния танц, запознават се отблизо с не особено популярни за България явления като културното предприемачество и резидентските програми в областта на съвременните изпълнителски изкуства. Паралелно с разширяването на опита си, стажантите работят по идентифициране на възможности за партньорство между Derida Dance Center и други танцови компании и центрове в Югозападния регион, както и откриването на потенциал на танцови изпълнители с цел развиване на уменията им и запознаването им с най-новите тенденции в развитието на съвременния танц.


Проектът служи на няколко важни цели:
•    Подпомага процеса на обучение и подготовка на културни мениджъри в страната като дава възможност за практическо и активно участие във всички процеси на работа на танцовата компания Derida Dance и управлението на Derida Dance Center;
•    Подпомага процеса на преодоляване на изолацията на София като център и основен двигател за развитие на потенциала в сферата на съвременния танц;
•    Подпомага развитието на танцовия потенциал в други населени места извън София;
•    Действа като отправна точка за осъществяването на бъдещи партньорски проекти на Derida Dance с танцови центрове и компании от страната;

Времеви рамки на проекта: януари - април 2015

Проектът се финансира от Фонд за иновации в културата с подкрепата на:

 

InnovationFund overall logo