:
 
 

Паузата като пространство за танц

marrafa

Съществуват три важни линии в „Дистанция”, които задействат зрителското възхищение и провокират критическото мислене за танц. Първата е общовалидността на темата на представлението. Поначало тялото на изпълнителя е безименно и е носител на известна анонимност, затова лесно се превръща в носител на знаци. В случая с „Дистанция” това е най-вече борбата и играта с времето и пространството. Движенията на двамата танцьори изграждат измерения, подобно на герои от видеоигра. Без да полагат наратив, те правят поредица от интензивни опити да разкажат истории чрез телата си.

Luis Marrafa 1

Тяхната цел е многократно да изминават разстоянието помежду си през сякаш сгъстеното от напрежение пространство. Тялото интегрира потока и инерцията на движението в себе си, превръщайки се в постоянно претопяваща от форма във форма маса. Създава се впечатлението за тяло, което „лети ниско над земята”, което непрекъснато се преорганизира в търсене ново и ново взаимодействие с другия, с пространството, със себе си. Единственото, което би могло да подразни зрителя в „Дистанция”, е прекалената хореографираност. Прецизната  движенческа партитура понякога преобладава над всички останали елементи на представлението. Но, от друга страна, изненадващите обрати, които музиката внася в представлението, допринасят за неговото динамично развитие. Танцът на Луис Марафа и Антонио Карбита е динамична и интензивна надпревара с времето. Хореографията се гради върху ритъма на редуване на пауза и свръхекспресия. В моментите на пауза  сякаш отеква съвкупността от движения, изтанцувани до този момент. Именно в тази тишина и моментното замлъкване на тялото се изгражда фикционалното пространство на танца в съзнанието на зрителя: това е невидимо продължение на движението на тялото. „Дистанция” е определено висока класа изпълнителско и авторско умение.

Автор: Елена Ангелова

Продукцията  е част от международната танцова платформа „Aerowaves”,  подкрепена от програма „Творческа Европа” и оперирана за България от Derida Dance Center. Представянето й в България се реализира с финансовата подкрепа на Столична община.

Aerowaves logo  eu flag creative europe co funded pos rgb right  Logo SF cvetno    SF grad na kinoto BG   DDC Logo