:
 
 

Информация за DDC

desrida stage -1

Визия, мисия, цели и водещи принципи

 

Мисия:

Derida Dance Center e първият център за съвременен танц и обучение в България, основан през 2010 г. и функциониращ посредством Фондация “Арт Линк”. Центърът има широк спектър от дейности, чрез които изпълнява целите на организацията, а именно да бъде инструмент за ускоряване развитието на съвременното танцово изкуство в страната, подкрепяйки съществуващите и изгряващи таланти в областта, чрез създаване на нужните за това условия. Основните направления, в които работи центърът са: независими танцови продукции, обучителна и тренинг програма за Съвременен танц, международни партньорства, резидентска програма, презентационна и кураторска дейност. 

 

Цели: 

-  Да стимулира създаването и популяризирането на съвременно изкуство и култура;

- Да повишава знанията и уменията на танцьори, хореографи, озвучители и други участници и   създатели на продукти на съвременните изпълнителски изкуства;

-  Създаване на сценични продукти и програми;

-  Създаване и провеждане на работни ателиета за творческо взаимодействие на артисти;

-  Да популяризира българските съвременни изпълнителски сценични продукти в страната и в чужбина;

- Да подпомага обучението и професионалното развитие, в сферата на хореографията, съвременния танц и физическия театър;

- Да допринася за обогатяване културния живот на местните общности и за регионалното развитие, в това число и на културния туризъм;

- Да подпомага дейността и изявите у нас и в чужбина на артистични екипи и свързаните с тях организации съобразно техните нужди;

- Да допринася за развитие на международното сътрудничество в изучаване, съхраняване, представяне и популяризиране на съвременните изпълнителски изкуства и културното наследство.

 

Принципи на работа:

В продължение на 12 години организацията изгражда, развива и преоткрива набор от принципи на работа, чрез които осъществява своите цели: 

- Осъществява дейности за популяризиране на съвременното изкуство и култура като за целта стопанисва и развива собствено сценично пространство, където ежемесечно представя независими български артисти, но и гостуващи международни такива; осъществява артистични проекти и партнира в национални и международни такива;

- Организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации и провежда местни и международни фестивали и/или други форми - конгреси, конференции, семинари и др.;

-  Организира работни ателиета за творческо взаимодействие и професионално развитие; 

-  Издава печатни и интернет материали за осъществяване на целите си; 

-  Участва в национални и международни проекти и програми;

-  Изготвя дългосрочни стратегии за развитие на съвременното изкуство в България; 

-  Проучва съвременното сценично изкуство в световен мащаб и допринася за неговото обогатяване, като създава и популяризира сценични произведения, продукции и ко-продукции;

- Разработва и поддържа комуникационна платформа с цел информиране за съвременното изпълнителско изкуство и свързаните с него дейности и събития;

-  Осъществява и управлява програми за финансиране на отделни дейности и събития; 

- Осъществява набиране на средства за осъществяване дейността на Фондацията от местни, чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица, включително чрез проектна дейност по европейски и други международни програми

Контекст

 

Фондация “Арт Линк” работи в сферата на съвременното изкуство и култура (в това число, танц, театър, музика, визуални изкуства, съвременен цирк, пърформанс и др.) и тяхното развитие и популяризиране. 

Културната стойност на дейността на организацията се изразява в присъствието ѝ в столицата като единствената независима сцена за съвременно изкуство, която подкрепя, представя и спомага професионалното развитие на независими артисти чрез множество програми и проекти (“Платформа 9 ¾ “, “Резидентска програма на Derida Dance Center”, “Derida Dance Center Сезон 20/21”, “Dance PORT Derida и др.) и при партньорски условия.

Като културен оператор с дългогодишен опит в сферата, фондация “Арт Линк” активно участва в процесите по подобряване на условията за работа на целия независим сектор, като се ангажира в множество срещи, дискусии и работни групи на национално ниво, а и участва като партньор в консорциум от пет международни организации  (ICK DansAmsterdam, Нидерландия; Balletto di Roma, Италия; Polish Dance Theatre, Полша; Companhia de danca de Almada, Португалия и Magenta Consultoria Projects, Испания) в реализацията на проекта “Up2Dance” (част от Програма Erasmus+ на Европейския съюз), който се фокусира върху подобряване на мобилността, професионалната разпознаваемост и социалното подсигуряване на професионалните профили в сферата на съвременния танц на общоевропейско ниво.

Цялостната дейност на организацията и културното съдържание, което популяризира са със социално ангажирана насоченост, поставяйки въпроси за екологичните проблеми, насилието, социалното изключване и културната дипломация.

Основен индикатор за значимостта на дейностите/съдържанието за заинтересованите лица и публиката е успешната политиката на организацията да създава общност между публика и артисти, като организира различни срещи и социални събития. 

Международната разпознаваемост на организацията и членуването ѝ в двете най-големи европейски платформи за съвременен танц - “Aerowaves - dance across Europe” и “European Dancehouse Network” допринася за обогатяването на културното съдържание на столицата като ежегодно предоставя възможност на публиката да се срещне с работата на международно признати хореографи, а на артистите - да работи с такива. 

 

Пространства

 

Фондация “Арт Линк” поддържа собствено сценично пространство - Сцена ДЕРИДА/ DERIDA Stage на ул. “Цар Самуил” 32, 1000, София. 

Сцена ДЕРИДА е изцяло независимо пространство за съвременно изкуство и култура, чието официално откриване се проведе на 19-ти април 2019 г. 

Своето място в ежемесечната програма на сцената намират разнообразни танцови и театрални представления, съвременен цирк, аудиовизуални пърформанси, фотографски и художествени изложби и социални събития.

Освен културен афиш, сцената предоставя време за репетиции и обучение в рамките на програми разработени от организацията (“ Платформа 9 ¾ “; “Резидентска програма на Derida Dance Center”, “Dance PORT Derida”, “Derida Dance Center - Сезон 20-21” и др.), както и в рамките на партньорски отношения с други културни оператори от страната и чужбина. 

Пространството разполага със собствена виртуална разходка, която може да бъде разгледана тук: https://visiontech.bg/derida/ 

 

Връзка към материали и канали 

 

 

Официални страници и профили социалните мрежи:

 

-  Уебсайт:   www.derida-dance.com

-  Facebook: https://www.facebook.com/DERIDAstage

                     https://www.facebook.com/deridadc

-  Instagram: https://www.instagram.com/derida_dance/

                     https://www.instagram.com/derida_stage/

-  Vimeo:       https://vimeo.com/deridacompany 

-  Youtube:    https://www.youtube.com/channel/UCNL6PgElAVTCLhWGMzln5Xw

 

Активни връзки към специализирани платформи, в които Derida Dance Center / Фондация "Арт линк" е партньоор:

 

-  European Dancehouse Network:     https://www.ednetwork.eu/member/derida-dance-center 

-  Aerowaves - dance across Europe: https://aerowaves.org/partners/ 

                                                             https://aerowaves.org/festival/spring-forward-2018/

-  Movement Research: https://movementresearch.org/programs/exchange-programs/gps;

                                     https://movementresearch.org/people/atanas-maev 

-  Masdanza: https://www.masdanza.com/english/atanas-maev-2/ 

 

Активни връзки към материали, даващи информация и стойност за организацията: 

 

Европейски проекти: 

Dabcing Histor(y)ies

Dancing-istories-ddc-1

 

The project Dancing Histor(y)ies, Binding Communities and Heritage Through Dance, is European project aimed at linking communities and cultural heritage through dance.

Co-financed under the “Creative Europe” program (Project id: 101099222), the project focuses on promoting archaeological sites through performing arts and aims to identify an innovative, effective, and replicable model for the enhancement of cultural sites actively involving local communities in artistic production and conscious heritage enjoyment, also promoting the international circulation of European artists. The project intends to create a common and adaptable general model to be disseminated and exploited at the European level, aiming to combine the material cultural heritage of the sites involved with the immaterial heritage of local communities and their stories, fused together through the creativity of dance.

DDC-DH-partners

 


“CLASH! When classic and contemporary dance collide and new forms emerge”/ „Clash! Когато класическият и съвременният танц се сблъскат и се образуват нови форми”

 

project 

- https://clashproject.eu/; https://www.facebook.com/clashprojecteu 

- https://www.up2danceproject.eu/; https://www.facebook.com/up2danceproject 

- https://performeurope.eu/distribution-opportunity-detail/p2MF6SLfhJZD97GC0wee

 

Медии

 

БНР: https://bnr.bg/post/101422333/derida-dens-centar

 

Бюро творческа Европа България: bit.ly/3iCARe0 

 

International Arts Manager: https://bit.ly/3aaLlfN 

 

Jerusalem Post: https://www.jpost.com/israel-news/culture/the-code-for-love-555902 

 

i24News: https://www.youtube.com/watch?v=nBBxyT7aJGk 

 

American Dance Abroad: https://americandanceabroad.org/dance-dialogue-focus-on-atanas-maev/

 

Успешно реализирани проекти

 

“CLASH! When classic and contemporary dance collide and new forms emerge”/ „Clash! Когато класическият и съвременният танц се сблъскат и се образуват нови форми” - www.clashproject.eu 

clash

Проектът „Clash! Когато класическият и съвременният танц се сблъскат и се образуват нови форми” изследва състоянието на изкуството в Европа с фокус не само върху най-установените

реалности в съвременното изкуство, а и най-вече върху всички институции, които желаят да осъществяват своите проекти в сферата на съвременния танц и по тази причина имащи нужда от нови кодове, продукционни модели и връзки с публиките. Основна цел на проекта бе да създаде копродукционен международен онлайн танцов фестивал, на който всяка страна

партньор да представи своя оригинална продукция, основаваща се на материал от предварително проведено проучване в хода на реализация на проекта.

“CLASH! Когато класическият и съвременният танц се сблъскат и се образуват нови форми” е международен проект, финансиран от Програма „Творческа Европа” в размер на 388 617,46 лв. Той е копродукция между 5 страни и 6 партньори – Дерида денс център (България), Balletto di Roma (Италия), Sapienza Univercita di Roma (Италия); 420PEOPLE (Чехия), Comphania de danca de Almada (Португалия) и Polish Dance Theatre (Полша).

Основни цели на проекта са промотирането на международна мобилност на артисти и професионалисти, която да им позволи да си сътрудничат; заздравяването на развитието на нови публики и създаването на модел за подобряване на специфични професионални роли и умения.

 

“Резидентска програма на Derida Dance Center” - https://bit.ly/3oy1DIe 

DDC REsidency

 

“Резидентска програма на Derida Dance Center” e проект, който организацията развива вече единадесета поредна година. В нейните рамки своите представления са създали над 80 международни артистични екипа и 50 български. Моделът на резидентската програма бе избран бе включен като добра практика в наръчника за артистични резиденции към Европейската комисия: https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/policy/cultural-creative-industries/documents/artists-residencies_en.pdf 

 

“Платформа 9 ¾” - https://bit.ly/3AgADzg 

 Платформа 9 ¾ ” е проект, който се осъществява за втора поредна година, свързан с разпространението на независими театрални продукции от сферата на експерименталния театър и граничните му форми, резултат от взаимодействието между различни изкуства. В това число влизат драматичен, куклен, танцов театър, мюзикъл, перформативни сценични форми, цирк, визуални театрални инсталации и др. В рамките на проекта биват избрани 10 представления на екипи, които през годината да бъдат представяни на Сцена ДЕРИДА, а в края на платформата, от 10-те проекта се избрани два, които да останат в месечната програма на сцената. Проектът е насочен е към независими екипи, както към млади , така и към установени такива с основна цел - създаването на платформа към Сцена ДЕРИДА, която да представя артистите при партньорски условия, чрез което да се подпомогне и насърчи кариерното им развитие. 

 

Селекции и награди

 1. Моделът за управление на Derida Dance Center бе избран измежду 240 примера от цял свят и е включен като образец за успешно културно предприемачество в учебника за следмагистърска квалификация “International Arts Entrepreneurship: Innovative Strategies and Cases” (Международно културно предприемачество: Иновативни стратегии и казуси) на канадският гигант в книгоиздаването Routledge.: https://www.routledge.com/International-Entrepreneurship-in-the-Arts/Varbanova/p/book/9781138844353;

 

2. През 2018 г., артистичният директор на организацията бе избран от 45-членно жури от 35 държави за един от ТОП 20 хореографи в Европа в рамките на “Aerowaves - dance across Europe”  измежду 637 хореографи;

 

3. Накрада ИКАР 2017 г. в категория “Съвременен танц и пърформанс” за представлението S INNER;

 

4. През 2016 и 2018 г. организацията получава Награда на София за “Ярки постижения в културата”.

 

5. Моделът на резидентската програма е включен като добра практика в наръчника за артистични резиденции към Европейската комисия - https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/policy/cultural-creative-industries/documents/artists-residencies_en.pdf