:
 
 

Позиция на екипа на Derida Dance Center относно културната политика на Столична община

Derida Dance Center е независима културна структура, която съществува от 2010 година на територията на гр. София. Това е единствената организация в България, която предоставя пространство и възможност на представители от независимия сектор в областта на съвременния танц, театър и гранични форми да усъвършенстват професионалната си компетентност, да осъществяват продукционна дейност чрез резидентската си програма и да представят продукции пред софийска публика.

Derida Dance Center е една от малкото организации, които реализират последователна и дългосрочна стратегия за популяризиране на съвременното изкуство и култура и разработване на механизми за превличане на зрители. Компанията представя български продукции на европейската сцена, а взаимодействието и с културни организации от други държави често се изразява в провеждане на дългосрочни междукултурни взаимодействия между български артисти и техни колеги от Европа и Азия, които се реализират в София (в пространството на Derida Dance Center).

Изпълнителният директор на един от най-значимите фестивали за театър и алтернативни форми BITEF, Йелена Кнежич, определя Derida Dаnce Center като "единственото място, което успешно развива съвременното изкуство и култура в Централна и Източна Европа без общинско и държавно финансиране. В свой анализ на ситуацията на културните индустрии в Източна Европа, Дейвид Пледгър от Australia Art Council определя примерът за съществуването на Derida Dance Center като "светлина в тунела".

Компанията е партньор по един от одобрените проектите на Програма " Култура" на Европейската комисия, странд 1.2.1. (от 28 Февруари 2013 г.), а нейни проекти са подкрепяни две поредни години от Фондация Америка за България.

До момента нито един от проектите на Дерида Денс не е подкрепен от Софийска Община. Липсата на компетентност при изготвяне на механизмите за финансиране на проекти, неясната културна стратегия и липсата на конкретни действия за преодоляване на неравнопоставеността на независимия сектор спрямо държавните и общински културни единици са причина за изключително незадоволителните резултати от провежданата културна политика в момент, в който местното управление отделя по-висок финансов ресурс за да бъде успешна кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 година. В публичното представяне на проекти на единствения център за съвременен танц в България нито веднъж не са присъствали зам. Кмета Тодор Чобанов, който отговаря за културната политика на София, както и Галина Бежанска- директор на Дирекция култура към СО. На единствената проведена среща с Тодор Чобанов, инициирана от екипа на Derida Dance Center, бе изразена категоричната позиция за необходимост от дългосрочна стратегия за създаване на условия, от промяна в избора на комисиите, оценяващи проектите, както и дългосрочно финансиране на културни организации от независимия сектор. Липсата на последващ диалог е показател за липса на желание за преосмисляне, промяна на механизмите и ангажиране на подходящи лица. Липсата на пространства, които Общината да предоставя или подкрепя е една от причините проектите, да имат кратък сценичен живот( средно около 5 представяния).

Екипът на Derid Dance Center, чийто компетенции са признати от европейски и азиатски представители на културни организации не бе информиран за по-нататъшно обсъждане на културната среда и не бе търсено никакво съдействие при изготвяне на адекватна стратегия. Въпреки това Derida Dance Center ежегодно партнира на десетки независими организации и гарантира пред СО предоставяне на безвъзмездно пространство на кандидатстващи за финансиране организации.

И през тази година проект на Derida Dance Center не е подкрепен от Столична програма Култура. Оказва се, че общината няма практика да запознава в писмен вид кандидатстващите организации за липса на конкретна документация, което е причина за недопускане на проекти от Техническата комисия. Това прави невъзможно доказването на административни нарушения. Въпреки предоставянето на устно изискан документ от дирекция "Култура" в законовия срок, проект подготвен от Derida Dance Center е повторно отхвърлен за разглеждане от техническата комисия.

Към настоящия момент екипът на Derida Dance Center продължава да не среща никаква подкрепа от Столична Община и няма никаква индикация за ясна визия за развитието на сектора. Поради тази причина усилията на екипа са изцяло насочени към търсене на финансиране от други национални и международни институции. Един от проектите на компанията, базирана в София, за миналата година бе отхвърлен от Столична община, но въпреки това Община ВАРНА подкрепи неговото реализиране, чрез програмата "Варна-Територия на творчеството" . След по-малко от половин година пърформансът е с номинация за награда ИКАР 2013 и е селектиран за участие в престижния фестивал "European Dance Festival" в гр. Лимасол, Кипър.

Европейска столица на културата е признание, за което кандидатстват много градове, но печелят тези от тях, които добре познават и използват ресурса, с който разполагат, припознават истинските посланици и създават условия за реализиране на културни събития."

 


 

Становището е публикувано във в. Дневник, 23.03.2013 г.

http://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2013/03/23/2027775_derida_dance_center_ima_lipsa_na_kompetentnost_pri/