:
 
 

UP2DANCE - Нови модели на управление в сферата съвременния танц и пърформанс

newsLetter imaga - CREDITS - Photo Corps-min

Работно ателие 3 в рамките на проект UP2DANCE

Работните ателиета са друга важна част от реализацията на проекта UP2DANCEколаборация между Balletto di Roma (Италия), Derida Dance Center (България), Polish Dance Theatre  (Полша), ICK Dans Amsterdam (Нидерландия), Companhia de Danca de Almada (Португалия) and Magenta Consultoria Projects (Испания), съфинансиран от Програма Еразмус+ на Европейския съюз. 

 Те имат за цел да споделят иновативни / ефективни методологии за интегриране на съвременни езици в обучението на преподаватели и професионалисти, участващи в танцовата индустрия, така че да подобрят техните перспективи и да увеличат тяхната пригодност за заетост, като по този начин са абсолютно функционални за постигането на SO3 (укрепване на сътрудничеството и обмен на добри практики между партньорски организации относно професионалното обучение в областта на съвременния танц).

Тези семинари за партньорско обучение се организират от танцови компании и имат за цел да улеснят обмена на добри практики между партньорите, което ще доведе до изготвянето на Наръчник за добри практики, един от основните резултати от проекта.

Домакин на третото работно ателие ще бъде  Derida Dance Center, като то ще се проведе чрез Skype между 22-ри и 26-ти март 2021. Тренинг сесиите ще се провеждат всяка сутрин, като в тях ще участват по двама представители на всяка партньорска организация. Всяка сесия ще бъде с продължителност три часа – от 09:30 (CET) до 12:30 (CET). 

Имайки предвид специфичната цел на този семинар, насочен главно към организационни и управленски промени в танцовите организации, той ще бъде предназначен за ръководен персонал и свързващи фигури между ръководния и артистичния персонал.

Първият ден от семинара ще започне с кратка презентация, представена от Атанас Маев – CEO на Derida Dance Center, която ще включва цялостна информация за предстоящите дни от семинара, основни организационни, управленски аспекти и добри практики, водещи до нови модели на управление, необходими при работа върху съвременните танцови езици. Всеки участник в работното ателие също ще получи възможността да представи собствената си организация. Денят ще завърши с дискусия между участниците относно приликите и разликите в метода на работа на техните организации и от какво произтичат - геополитически, исторически, демографски фактори. Партньорите ще помислят за това как биха могли да приложат първоначално споделените добри практики в работата на техните организации и как това би повлияло както на национално, така и на международно ниво в областта на съвременния танц.

Ден 2 ще започне с дефиниция на специфични аспекти на управление, насочени към прехода към съвременен танц - набиране на персонал (артистичен и технически), продуциране (график на дейностите; маркетинг и комуникация (насочени към нова публика, но също така ориентирани към запазване на старата). Всички партньори ще споделят собствения си опит, като споделят случаи на успех и добри практики от собствената си работа или опит и завършват представянето си с нужди и затруднения.

Третият ден от работното ателие ще бъде ден за размисъл, насочен към провеждане на индивидуални разговори между учасниците и Derida Dance Center, като се вземат предвид неясни теми и допълнителни въпроси.

Ден 4 от семинара ще протече с участието на гост-лектори, които ще споделят подходящи добри практики. Поканените професионалисти са Катерина Василиадис  (Израел), която има богат опит в областта на културния мениджмънт и международните отношения както за независими хореографи, така и за организации, Анна Артур (представител на „Aerowaves – dance across Europe“) и Кирстен Зелигмюлер (представител на DOCK11) . Денят ще завърши със споделена дефиниция на моделите за управление, които партньорите ще въведат в крайния резултат: Ръководство за добри практики.

Последният ден от уъркшопа ще включва наблюдение / участие в танцов клас, ръководен от Живко Желязков, Артистичен директор на Derida Dance Center и ще завърши със заключения и оценка.

Преходът от класически към съвременен танц засяга не само различните аспекти, свързани с артистичния жест и кодифицирането на езиците; това засяга цялата верига от танцово обучение и създаването на представления от организационна и управленска гледна точка.

Съвременната продукция изисква един изцяло нов подход: последователността в продуцирането така както е възприета от класическия танц, често не се спазва; няколко фигури и/или професионални роли необходими в една класическа продукция могат да бъдат съчетани в един професионалист от сферата на съвременния танц, докато в същото време биха могли да се изискват нови професионалисти и технически специфики. В същото време се появява нуждата от препозициониране на стари публики, свикнали с класическия език и представления, и позициониране нови такива. Танцовите училища, насочени към съвременния танц трябва внимателно да проучат и създадат стратегия за ангажиране на потенциални нови публики, без това до доведе до загуба на традиционна публика.

Предвид всички подчертани аспекти, организациите, желаещи да въведат съвременен танц в своята продукция, трябва да преосмислят своите модели на управление по отношение на позиционирането, управлението, производствените процедури и времето.

Третото работно ателие, в рамките на проекта UP2DANCE, ще има за основна цел да засили рефлексията на участниците върху новите модели на управление, необходими при работа върху съвременни танцови езици. Ще бъдат споделени основните нужди, затруднения и възможни решения, а крайното заключение ще бъде използвано при изготвянето на Наръчника за добри практики.

 

up2dancelogos