:
 
 

Представяне на резултатите от европейския проект Up2Dance - Актуализиране на професионалните профили в съвременния танц | Дискусия

newsLetter imaga - CREDITS - Photo Corps-min

 Уважаеми колеги и приятели,

Derida Dance Center / Фондация Арт Линк сърдечно ви кани да участвате в представянето на проекта UP2DANCE, което ще се проведе  на 26-ти ноември от 18:30 ч на Сцена Дерида.

Програмата на срещата е съсредоточена около темата за икономическия статут на работещите в сферата на съвременния танц и пърформанс, също много актуална за артисти на свободна практика и от други сфери. UP2DANCE e подкрепен от програма Еразмус + на ЕС.  Срещата цели споделяне на част от резултатите и дискусия с присъстващите. 

В двугодишния проект UP2DANCE (2019 - 2021) партньори от шест европейски държави разглеждат развитието на ангажираните професионалисти чрез анализ на учебни и  тренинг модели и програми за професионалисти в танца, осигурителен статус, осъвременяване на класификатора на професиите, както и мениджмънт подходи. Derida Dance Center си партнира с Balletto di Roma (Италия), ICK dans Amsterdam (Нидерландия), Companhia de Dança de Almada (Португалия), Polish Dance Theater (Полша), Magenta Consultoria (Испания).

По време на това събитие ще бъде представено проведеното изследване, чиито резултати са заложени в „Наръчник за добри практики“ . 

Сцена Дерида се намира в гр. София, ул. Цар Самуил 32.

Проект UP2DANCE се изпълнява подоговор № 2019-1-IT01-KA20-2-007609 CUP G85G19000110006