:
 
 

VR Dance с MASH - Израел

There are no translations available.

VR-mash-jivko
 
Дерида Денс Център и @Machol Shalem Dance House (MASH), Йерусалим ви канят на VR Dance.
MASH е градски културен център, посветен на популяризирането на танцовото изкуство и достъпа до професионални танци в Израел и по света. MASH специализира в технологичното развитие на модерни платформи и инфраструктури, с които да постига тази мисия.
Специален гост на събитието и водещ ще бъде изпълнителния директор на MASH - Руби Еделман.
По време на разгара на пандемията, с помощта на технологиите, се потопихме в света на танца във виртуалната реалност и сме развълнувани да споделим с вас една много вълнуваща нова инициатива. Ще ви представим селекция от израелски танцови произведения, заснети с помощта на 360° технология, които ще гледате през VR очила, осигурявайки ви уникално интерактивно изпълнение- изживяване. В този VR свят зрителят стои в центъра на сцената, заобиколен от изпълнители, звук и осветление, напълно потопен в танца.
Научихме, че освен да документира танцово произведение по ярък начин, използването на VR технология ни показва изцяло ново царство на танца, предлагайки - буквално - нова гледна точка, през която да изживеем танца и да го споделим.
По време на събитието хореографът и артистичен директор на Сцена Дерида - Живко Желязков ще представи резултатите от проведено изследване на възможностите за внедряване на VR технологията в изпълнителските изкуства. Заснемането с помощта на 360° технология създава по-наситени усещания, но в същото време изисква специфичен подход пре създаването на хореографско съдържание.
Събитието се реализира в партньорство с фестивала "Ерата на Водолея" и се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" - програма "Едногодишен грант" 2021 и програма "Творчески стипендии".
------------------------------
Derida Dance Center and MASH Dance House Jerusalem presents VR Dance
As an urban culture center, MASH is dedicated to promoting the art of dance and accessibility to professional dance in Israel and around the world. MASH specializes in the technological development of advanced platforms and infrastructures that support this mission.
Special guest will be the CEO of MASH - Ruby Edelman.
During the height of the pandemic, we turned to virtual reality technology to support us in working toward our mission. We delved into the world of virtual reality dance and we are thrilled to share with you a very exciting new initiative, which presents a selection of Israeli dance works filmed using 360° technology to be viewed through a VR headset, providing a uniquely interactive performance-viewing experience. In this VR world, the spectator stands in the center of the stage surrounded by performers, sound, and, lighting, completely immersed in the dance.
We have grown to learn that next to its ability to document a dance work in a vivid way, the use of VR technology provides us with a whole new realm of dance, offering - literally - a new point of view through which we can experience dance and share it.
During the event, the choreographer and artistic director of Derida Stage - Jivko Jeliazkov will present the results of a research conducted on the possibilities of implementing VR technology in the performing arts. Filming using 360° technology creates more intense sensations, but at the same time requires a specific approach when creating choreographic content.
The event is in collaboration with the "Age of Aquarius festival" and is possible thanks to the financial support of National Culture Fund of Bulgaria