:
 
 

Спектакли

ARTeFACT

artefact-1-res

For English, please, scroll down


 

ARTeFACT е мултимедиен танцов пърформанс, фокусиран върху стремежа за формиране на нова идентичност, чрез преодоляване на социални и културни граници. Подобни процеси  често съпътстват съвременния артист-номад в търсене на възможности да бъде създател, а не продукт, в глобализирания свят. Развитието на действието се осъществява, чрез интеракция между визуална среда, звук и тялото, която позволява фокусиране върху отделни етапи от действието и изграждане на собствена гледна точка.

Продължава

ASA- танцов спектакъл

ASA-660x300
A.S.A (Average Speed of Answer - Средна Скорост на Отговор) е  танцов спектакъл- копродукция между Списание Едно и Derida Dance, част от проекта "Circle: connecting dance practices in Europe" и "Пробиотик за Съвременния танц в България".

Продължава

Hack

hack_web_1

ХАК е танц-инсталация, разпределена в няколко физически пространства. Постепенното овладяване на предизвикателствата, които предлага всяко едно от тях, констатира промяна в една неефективно функционираща вътрешна система.

Продължава

Саумо

Saumo- contemporary dance performanceНезависим от началото, но зависим в края! Или зависим отначало, но независим в края!

Продължава

Riding The Wind

 

Riding The Wind

“Riding The Wind” е спектакъл, в който човек осъзнава собственото си моделиране. Чрез приемане на установените формули на живот, както и някои тежки религиозни догми,  не осъзнаваме собствената си манипулация. Тя погубва  човешката идентичност, оригиналност и най-важното- възможността да бъдем творци на самите себе си, а само тогава носим отговорност за собственото си съществуване.

 

Продължава

Страница 5 от 5