:
 
 

Резултати от “Tri3avisim” 2011

There are no translations available.

“Tri3avisim”

tri3avisim2011_4Концепция: Независимост - Зависимост

 

През 2009 г. три екипа  за съвременен танц и пърформанс (Kinesthetic Project, Derida Dance, Brain Store  Project) застанаха зад идеята за създаване на общ спектакъл по темата „Независимост - Зависимост”. 
Идеята беше продуцирана от Съюзът на артистите в България и се осъществи чрез финансовата подкрепа на Министерство на Културата.                                                                                                                        

                                                       

Трите екипа представиха своя проект в рамките на „Софийски театрален салон” и „Антистатик”- фестивал за съвременен танц и пърформанс.  

Изборът на темата не е случаен, продиктуван е от ситуацията, в която реализират проектите си  артистите, занимаващи се със съвременни изпълнителски изкуства. След осъществяването на този спектакъл, диалога между артистите и стъпките, които предприеха, промени до известна степен ситуацията- след премиерния спектакъл започна по-задълбочено дебатирането около необходимостта за създаване на Гилдия към Съюза на Артистите в България. През 2010 година тя вече е факт- Гилдия за Съвременни Изпълнителски Изкуства. Многобройните цели, които членовете на гилдията откроиха, показва единомислие и решителност за създаване на условия за развитие на този вид изкуство в България, а именно:

  • Да бъдат привлечени повече правителствени и неправителствени организации, които да подпомагат артистите на свободна практика и институционализираните центрове за изкуство;
  • Да се създадат предпоставки за създаване на Национален Център за Съвременен танц и пърформанс, оборудван с необходимата материална база;
  • Да бъдат реализирани повече програми в сътрудничество с училищата, чрез които най-младата част от обществото да бъде запозната с новите тенденции и форми в изкуството;

Факт е, че за реализирането на тези цели артистите трябва да бъдат обединявани и насърчавани. Превръщането на "Тризависим" в многогодишен проект с различни участници е една оригинална и дългосрочна стратегия на Съюза на Артистите в България за създаване на повече възможности и обединение на работещите в областта на съвременните изпълнителски изкуства.

 

 

 

 

Реализацията на Tri3avisim” за 2011 година

 Спечелилите проектите са:

1. "От тях завинаги/ From them to everlasting" на Александра Спасова

участват: Александра Спасова- танцьор/хореограф,  Ирена Цветанова- актриса/пърформър,  Емилян Гацов- композитор, Александър Смилянов- сценограф; Фотограф: Георги Янев

Кратко описание:
Ще затворя очи и ще изчезне, ще избегна собственото си самосъжаление. Кожата ти ухае на морски пясък, защо си без очила? Заповядай седни удобно и ме наблюдавай колкото желаеш, нали си в съня ми. Не мога да си спомня достатъчно за теб. Проследих те по алеята в парка за да чуя безмислените  ти думи, с които забавляваше някакво момче. Броя до три за да ме хванеш за ръката, сега тя е свободна. Крайно време е да усетя топлината на тялото ти. Харесвам как в такива случаи по цялото ми тяло преминават тръпки, които накрая избухват в главата ми. Обръщението е необходимо. Изпитвам неутолими желания. Губя съзнание за миг, мога да ти изпея песен или само да се събудя. Неопределено количество часове вече ти пренадлежат, какво ти идва наум!? Подстригал си косата си, а беше така чаровен...
Не съм казвала, че мога да бъда добра.

tri3avisim2011_1 

2. "Размисли през свободното време"- работно заглавие на Жана Пенчева

Участват: Жана Пенчева- автор, Николина Тодорова- танцьор, Деница Дикова- танцьор, Ирена Цветанова- танцьор, Деница Георгиева- танцьор, Йосиф Аструков- дизайн осветление

 

Кратко описание:
Размисли и интерпретации за обществото, човешката индивидуалност, любовта изкуството, лудостта, силата на идеите и свободната воля. Търсене на времето свобода, в свободата на времето. Можем ли да запазим индивидуалността си в групата без да правим компромиси с избора си и на каква цена?Участниците разглеждат темата „зависим/независим”  и „свободен/предопределен”. Личните им сблъсъци генерират състояния извън баланс и деликатна лудост.

tri3avisim2011_23 "Паралелни светове" на Петя Попова

Участват: 10 студента от НАТФИЗ, 2 курс, специалност танцов театър.

Кратко описание:
Проектът “Паралелни светове” изследва зависимостта субективно, обективно и глобално. От различни ъгли, през лупа, на забавен каданс и смело участниците ще създадат паралелни зависимости и пространства, в които ще търсят отговори.  Аз. Аз и другите. Ти и аз. Ние и въздуха. Вие пред пътя. Вселената в теб и ти на прага ми… Собствените ни зависимости избор, навик или потребност са? Скачени съдове ли са зависимостите на останалите? Отговорите  отразяват ли се на непознатото, от което мислим, че сме независими? На кого да разчитаме за късмета и щастието си– на четирилистната детелина, на прадедите ни или на себе си?... Участваме ли в пъзела на заобикалящия ни свят или сами създаваме съдбата си?...

“Вселената се мултиплицира по такъв начин, че всяка възможност съществува и в един друг свят. Всъщност теорията за паралелните светове предполага, че има безкраен брой светове, предоставящи възможните решения за всички състояния на съществуващите частици. Съществуването на паралелни светове е свързано с дълбоки персонални последствия. Ако хипотезата е вярна, би имало безкраен брой наши двойници, всеки от които би живял в един по-различен свят. Неизбежният извод при тази идея е, че всеки път, когато взимаме някакво решение, всъщност избираме пътя на света, в който живеем, докато в други светове се реализират други версии на реалността. Вероятно е възможно да се срещнем с други версии на самите нас и да открием какво би ни се случило, ако в живота си бяхме взимали различни решения. Кое копие на самите нас в различните светове е най-неподправеното и как се свързва всичко това с понятия като идентичност, душа, съзнание?”

Съществуват ли безброй други наши версии, заемащи виртуално същото пространство? И може ли една от тези версии в момента да чете описание на проекта  „Паралелни светове”?

tri3avisim2011_3
 

 

 

Реализацията на Tri3avisim” за 2009 година

 

  1. КЛИШЕ instant, Бbrain Сstorе Пproject
tri3avisim2011_5

Фотограф: Йосиф Аструков

Концепт: Вили Прагер,Ива Свещарова и Нели Митева 
Изпълнение: Ралица Кашова, Ива Свещарова
Концепт дрехи: Нели Митева 

Перофрмансът анализира процеса водещ до създаване и налагане на клишета и как една оригинална авторска идея се превръща в шаблон, стереотип ,изтъркан фраза, банализиран израз .

www.brainstoreproject.com

 

 

 

2. САУМО,    Derida Dance

tri3avisim2011_6

фотограф: Йосиф Аструков

хорeграфия: Живко Желязков 
танц: Ана Митева 
координатор: Атанас Маев 

„Какво определя началото и края на едно общуване, някъде там между егоцентризма и самоотрицанието”.

www.derida-dance.com

 

 

 

3. СИМБИОЗА,    Kinesthetic Project

tri3avisim2011_7

фотограф: Йосиф Аструков

хореография: Светлин Велчев
танц: Виолета Витанова и Станислав Генадиев
дизайн: Мариана Танчева

„Вкопчил съм се в теб, в твоята душа...” 

 

 

tri3avisim2011_5