dpd

Dance PORT Derida е едногодишна обучителна и тренинг програма в областта на съвременния танц, разработена от Derida Dance и финансирана от Фондация “Америка за България”. За втора поредна година Derida Dance Center е мястото в София, което ще предлага безплатен ежедневен тренинг за подържане на добра физическа кондиция. След успешното приключване на „Пробиотик за Съвременния Танц в България”-  програма насочена към професионалните танцьори, през 2012 година екипът на Derida Dance и Фондация “Америка за България” предоставят нова възможност за безплатно включване в програмата Dance PORT Derida  на желаещи без опит, но с творчески потенциал за развитие. В продължение на една година те ще имат възможност да изградят стабилна танцова основа и умения за бъдеща професионална реализация в областта на съвременния танц и физически театър.

Включването в програмата става по два модула:

  • Модул 1-  Обучителна програма за начинаещи
  • Модул 2-  Тренинг програма за професионални танцьори

Модул 1:
Какви са целите на модула?
- Да подготви психофизиката на участниците за бъдеща професионална реализация в областта на съвременния танц и физически театър.
- Да развие и обогати движенческата култура и атлетичност на участниците, запазвайки тяхната творческа индивидуалност.

Кой може да кандидатства?
За включване в Модул 1 на програмата Dance Port Derida могат да кандидатстват всички желаещи да се занимават активно със съвременен танц. Не се изисква предишен опит, както и образование свързано с танцовото изкуство. Ще бъде реализирана предварителна селекция за избор на участници.
 
Каква е продължителността и времевия график?
Тренинг програмата стартира през февруари 2012г. и приключва в края на същата годината.
Обучителната програма включва над 550 часа и  ще бъде провеждана от понеделник до петък в интервала между 17:00 и 19:00 часа. Периодично ще бъдат организирани уъркшопи и презентации с различна интензивност и продължителност.

Какво включва обучението?
Ще бъде реализиран систематизиран подход, целящ да развие възможностите за движение и себеизразяване.
Чрез организираните класове се цели повишаване  на силата, издръжливостта и гъвкавостта.     


Практическа част:
- Тренинг: съвременен танц, класически балет, йога, тай чи, брейк денс, капоейра, стречинг.
- Взаимодействие с видео среда и сценично осветление.
- Участие в отворени презентации пред публика.
-  Композиция на движението.

Теоретична част:
- Идейно структуриране.
- История на съвременния танц и физически театър.
- Разговор- беседи с гостуващи хореографи и танцьори.


Как ще бъде определяно нивото на участниците по време на обучението ?
През  целият период ще бъдат организирани четири презентации, на които ще бъдат представени  резултатите от проведеното обучение. Участниците, които не покажат задоволителен напредък в съответният етап от обучението ще загубят правото си да посещават тренингите от програмата.

Какво предстои след края на „Dance Port Derida”?
Една от основните цели на програмата е приключилите успешно обучителната програма да разполагат с богата движенческа култура, творческа индивидуалност и познания- предпоставка за активна творческа ангажираност и бъдещо професионално израстване.
В последния етап от протичането на програмата Dance Port Derida, участниците ще бъдат включени в спектакъл, продуциран от компанията. Успешно завършилите Dance Port Derida ще могат да се включат в проекти програмирани за 2013 година.

Как се кандидатства?
Всички желаещи трябва да попълнят европейски формат на автобиография и я  да го изпратят на е-мейл Р•-мейл адресът e защитен РѕС‚ спам ботове.   до 20 януари 2012година. В периода от 20 до 30 януари 2012 ще бъдат проведени три работни ателиета. След тяхното приключване ще бъдат обявени селектираните участници.

При липса на присъствие, равняващо се на 75% от часовете, се отнема достъпът до обучението в рамките на програмата.

 Модул 2:
Какви са целите на модула?
- Да предостави възможност за подържане на добра физическа кондиция.
- Да провокира създаване на нови контакти и бъдещи сътрудничества между участниците в програмата и гостуващите хореографи.
- Да подобри професионалните качества и конкурентноспособност на артистите в областта.

 

Кой може да кандидатствa?
Модул 2 от Dance Port Derida е насочен към танцьори, завършили профилираните учебни заведения, както и артисти с реализирани не по-малко от пет проекта в областта на съвременния танц .

Каква е продължителността и времевия график?
Тренинг програмата стартира през февруари 2012г. и приключва в края на същата годината. Всички екзерсиси и уъркшопи ще се провеждат в делнични дни, с различна интензивност.

Как се кандидатства?
Всички желаещи трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го изпратят на е-мейл Р•-мейл адресът e защитен РѕС‚ спам ботове. .  Кандидатите от  Модул 2  заплащат административна такса от 15 лева между първо и десето число за месеца, в който биха желали да участват.

 

Dance Port Derida е едногодишна обучителна и тренинг програма в областта на съвременния танц, разработена от Derida Dance и финансирана от Фондация “Америка за България”. За втора поредна година Derida Dance Center е мястото в София, което ще предлага безплатен ежедневен тренинг за подържане на добра физическа кондиция. След успешното приключване на „Пробиотик за Съвременния Танц в България”,  програма насочена към професионалните танцьори, през 2012 година екипът на Derida Dance и Фондация “Америка за България” предоставят нова възможност за безплатно включване в програмата Dance Port Derida  на желаещи без опит, но с творчески потенциал за развитие. В продължение на една година те ще имат възможност да изградят стабилна танцова основа и умения за бъдеща професионална реализация в областта на съвременния танц и физически театър.

Включването в програмата става по два модула:
 
Модул 1-  Обучителна програма за начинаещи
Модул 2- Тренинг програма за професионални танцьори

Модул 1:
Какви са целите на модула?
Да подготви психофизиката на участниците за бъдеща професионална реализация в областта на съвременния танц и физически театър. Да развие и обогати движенческата култура и атлетичност на участниците, запазвайки тяхната творческа индивидуалност.
Кой може да кандидатства?
За включване в Модул 1 на програмата Dance Port Derida могат да кандидатстват всички желаещи да се занимават активно със съвременен танц. Не се изисква предишен опит, както и образование свързано с танцовото изкуство. Ще бъде реализирана предварителна селекция за избор на участници.
 
Каква е продължителността и времевия график?
Тренинг програмата стартира през февруари 2012г. и приключва в края на същата годината.
Обучителната програма включва над 550 часа и  ще бъде провеждана от понеделник до петък в интервала между 17:00 и 19:00 часа. Периодично ще бъдат организирани уъркшопи и презентации с различна интензивност и продължителност.

Какво включва обучението?
Ще бъде реализиран систематизиран подход, целящ да развие възможностите за движение и себеизразяване.
Чрез организираните класове се цели повишаване  на силата, издръжливостта и гъвкавостта.     
Практическа част:
-Тренинг: съвременен танц, класически балет, йога, тай чи, брейк денс, капоейра, стречинг.
-Взаимодействие с видео среда и сценично осветление.
-Участие в отворени презентации пред публика.
- Композиция на движението.

Теоретична част:
-Идейно структуриране.
-История на съвременния танц и физически театър.
-Разговор- беседи с гостуващи хореографи и танцьори.


Как ще бъде определяно нивото на участниците по време на обучението ?
През  целият период ще бъдат организирани четири презентации, на които ще бъдат представени  резултатите от проведеното обучение. Участниците, които не покажат задоволителен напредък в съответният етап от обучението ще загубят правото си да посещават тренингите от програмата.

Какво предстои след края на „Dance Port Derida”?
Една от основните цели на програмата е приключилите успешно обучителната програма да разполагат с богата движенческа култура, творческа индивидуалност и познания- предпоставка за активна творческа ангажираност и бъдещо професионално израстване.
В последния етап от протичането на програмата Dance Port Derida, участниците ще бъдат включени в спектакъл, продуциран от компанията. Успешно завършилите Dance Port Derida ще могат да се включат в проекти програмирани за 2013 година.

Как се кандидатства?
Всички желаещи трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го изпратят на е-мейл Р•-мейл адресът e защитен РѕС‚ спам ботове.   до 20 януари 2012година. В периода от 20 до 30 януари 2012 ще бъдат проведени три работни ателиета. След тяхното приключване ще бъдат обявени селектираните участници.

При липса на присъствие, равняващо се на 75% от часовете, се отнема възможността за обучение.


Модул 2:

Какви са целите на модула?
Да предостави възможност за подържане на добра физическа кондиция.
Да провокира създаване на нови контакти и бъдещи сътрудничества между участниците в програмата и гостуващите хореографи.
Да подобри професионалните качества и конкурентноспособност на артистите в областта.

Кой може да кандидатствa?
Модул 2 от Dance Port Derida е насочен към танцьори, завършили профилираните учебни заведения, както и артисти с реализирани не по-малко от пет проекта в областта на съвременния танц .

Каква е продължителността и времевия график?
Тренинг програмата стартира през февруари 2012г. и приключва в края на същата годината. Всички екзерсиси и уъркшопи ще се провеждат в делнични дни, с различна интензивност.

Как се кандидатства?
Всички желаещи трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го изпратят на е-мейл Р•-мейл адресът e защитен РѕС‚ спам ботове.   до 20 януари 2012година. Кандидатите от  Модул 2  заплащат административна такса от 15 лева между първо и десето число за месеца в който биха желали да участват.

 
fineworld.info