logo deridaПрез 2002 г. режисьорът и хореограф Живко Желязков и арт мениджърът Атанас Маев се обединяват около идеята за сформиране на екип от артисти, работещи в областта на съвременния танц, театър и шоу. Първоначално екипът участва в подготовката на идеен проект за изграждане на частен театър в Южна Испания. След успешното му осъществяване през 2004 г. Живко Желязков и Атанас Маев регистрират компанията Derida Dance. През 2006 г. Derida Dance е вписана в регистъра на културните асоциации, действащи на територията на Испания. Към компанията са привлечени професионалисти от България, Испания, Шотландия, Уелс, Куба, Франция, Аржентина и Русия. След завръщането си в Българияпрез 2008 г. Derida Dance осъществява още една своя идея. Появява се първият център за съвременен танц в София – Derida Dance Centеr. Вследствие на целенасочени усилия за развиване на средата на съвременния танц у нас, Derida Dance в сътрудничество с Фондация „Америка за България” разработи едногодишна тренинг програма „Probiotic for the contemporary dance in Bulgaria”, съдействаща за професионалното развитиена танцьорите на свободна практика.

През 2010 г. Derida Dance става официален член на една от най-големите международни мрежи в областта на съвременните изпълнителски изкуства IETM, както и партньор на Aerowaves- международна мрежа за танцови представления.

 
fineworld.info