:
 
 
     
Description
За склонността да се връщаме към травмиращото, за да черпим удоволствие от него.
Title: Trauma - представление на Dance PORT Derida 2016/2017
Number: 41/17
Status: Closing date exceeded
Begin: Saturday, December 02, 2017 at 19:30pm
End: Saturday, December 02, 2017 at 20:30pm
Closing date: Saturday, December 02, 2017 at 18:00pm
Location: Derida Dance Center, бул. Сливница 245
Fees: Лв. 12.00 per person

traumalogos

---For English scroll down---
Derida Dance Center представя:
представление на Dance PORT Derida 2016/2017

За съществуването ни като театър на диалогизиращите една с друга наши травми.
За склонността да се връщаме към травмиращото, за да черпим удоволствие от него.
За болката, естетизирана в игрови жестове, развита до изкуство на общуването и съществуването.
За перверзията като освободената от страхове и ужас травма.
Травмата като неизчерпаем творчески ресурс.

TRAUMA
хореография: Марион Дърова
участват: Ивона Машова, Мария Узунова, Бела Харитова
Музика и звукова среда: Иван Шопов
Фотограф: Иван-Александър Кютев
Грим: Мария Узунова
Графичен дизайн: Теодора Симова

Марион Дърова завършва обучителната програма Dance PORT Derida 2014/2015. Участва като изпълнител в спектаклите Silent Weapon, Zen Play и S INNER (с награда ИКАР 2017). През 2016 г. прави хореографски дебют със спектакъла "Мейнстрийм" като един от трите финалиста в проекта ТриЗависим на Гилдията на Съвременните изпълнителски изкуства към САБ.Представлението се занимава с трудно уловимото, задкулисно обсебване на човека от инерцията , в която попада животът му.

Dance PORT Derida е едногодишна обучителна и тренинг програма в областта на съвременния танц, разработена от Derida Dance и финансирана от Фондация “Америка за България”. Включването в програмата Dance PORT Derida е безплатно и възможно за желаещи без опит, но с творчески потенциал за развитие. В продължение на една година те имат възможност да изградят стабилна танцова основа и умения за бъдеща професионална реализация в областта на съвременния танц и физически театър.

Билети: 10 лв / 12 лв

Спектакълът е подкрепен от резидентската програма на Derida Dance Center, която е част от Културния календар на София.
---
Derida Dance Center presents:
Dance PORT Derida 2016/2017’s performance
TRAUMA

For our existence as a theatre of dialogue between our traumas.
For our tendency to go over traumatising experiences and derive pleasure from them.
For the pain, aesthetically realised in playful gestures, and developed as an art of communication and existence.
For the perversion as a trauma free of fear and horror.
For the trauma as a never ending resource for art.

Choreography: Marion Darova
Performers: Ivona Mashova, Maria Uzunova, Bela Haritova
Music: Ivan Shopov
Photographer: Ivan-Alexander Kyutev
Make Up: Maria Uzunova
Graphic designer: Teodora Simova
Producer: Atanas Maev

Marion Darova graduates Dance PORT Derida 2014/2015. As a performer she takes part in Silent Weapon, Zen Play and S INNER (Awarded with IKAR 2017). In 2016 she creats Mainstream, her first chorographic project which is one of the three finalist in Tri3avisim 2016, organized by Guild for contemporary and performing arts. The performance is about the hardly perceivable, behind-stage obsession of people by the inertia overtaking our lives.

Dance PORT Derida is a one-year-long educational and training program for contemporary dance, developed by Derida Dance and financed by America for Bulgaria foundation. The participation in the program is free and suitable even for people with no previous experience but with dance potential. For one whole year the participants can build a stable dance base and skills for professional development in the field of contemporary dance and physical theater.

Tickets: 10 BGN/ 12 BGN

The performance is realized during Derida Dance Center’s Residency Program which is part of the Calendar of Cultural Events of Sofia Municipality for 2017.