:
 
 

Съвременен танц за деца

Albena.Atanasova            CD Albena 1

Албена Атанасова има 35-годишен опит в сферата на модерния и съвременен танц като изпълнител и преподавател.
"За мен това е път към себепознание. Всеки ден се изправям на танцовата пътека с вяра и любов, сама или с учениците си. Тази пътека е безкрайна. Ще се радвам да сме заедно в този отрязък."

Часовете по съвременен танц с Албена дават възможност на децата да се научат да преживяват движението с радост, любопитство и откривателско удоволствие. "За децата е най- важна връзката и емоцията, с която осъществяват тази връзка. Важно е от по-рано да им се даде възможност да открият какво обичат и как да го използват." казва Албена.

Цени (кликнете на Цени, за да видите актуалните условия за посещаване на часовете)

График (кликнете на График, за да видите актуалните часове за посещение)