:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

32769735 2129295463753154 6703216941324042240 n

 

Dance PORT Derida е едногодишна обучителна и тренинг програма в областта на съвременни€ танц, разработена от Derida Dance и финансирана от ‘ондаци€ Ујмерика за Ѕългари€Ф. —лед успешното приключване на Дѕробиотик за —ъвременни€ “анц в Ѕългари€Ф -  програма насочена към професионалните танцьори, н€колко години поред екипът на Derida Dance Center и ‘ондаци€ Ујмерика за Ѕългари€Ф предостав€т нови възможности за безплатно включване в програмата Dance PORT Derida  на желаещи без опит, но с творчески потенциал за развитие. ¬ продължение на една година те имат възможност да изград€т стабилна танцова основа и умени€ за бъдеща професионална реализаци€ в областта на съвременни€ танц и физически театър.

19441994 1930315696994181 5558016693810205650 o

¬ключването в програмата става по два модула:

  • ћодул 1-  ќбучителна програма за начинаещи
  • ћодул 2-  “ренинг програма за професионални танцьори

ћодул 1


 акви са целите на модула?
- ƒа подготви психофизиката на участниците за бъдеща професионална реализаци€ в областта на съвременни€ танц и физически театър.
- ƒа развие и обогати движенческата култура и атлетичност на участниците, запазвайки т€хната творческа индивидуалност.

 ой може да кандидатства?
«а включване в ћодул 1 на програмата Dance PORT Derida могат да кандидатстват всички желаещи да се занимават активно със съвременен танц. Ќе се изисква предишен опит, както и образование свързано с танцовото изкуство. ўе бъде реализирана предварителна селекци€ за избор на участници.
 
 аква е продължителността и времеви€ график?
“ренинг програмата е с продължителност 1 година.
ќбучителната програма включва над 550 часа и  се провежда от понеделник до петък в следобедните часове. ѕериодично ще бъдат организирани уъркшопи и презентации с различна интензивност и продължителност.

 акво включва обучението?
ўе бъде реализиран систематизиран подход, цел€щ да развие възможностите за движение и себеизраз€ване.
„рез организираните класове се цели повишаване  на силата, издръжливостта и гъвкавостта.     


- “ренинг: съвременен танц, класически балет, стречинг и др.
- ¬заимодействие с видео среда и сценично осветление.
- ”частие в отворени презентации пред публика.
-   омпозици€ на движението.


 ак ще бъде определ€но нивото на участниците по време на обучението?
ѕрез  цели€т период се организират презентации, на които се представ€т  резултатите от проведеното обучение. ”частниците, които не покажат задоволителен напредък в съответни€т етап от обучението ще загуб€т правото си да посещават тренингите от програмата.

 акво предстои след кра€ на Dance PORT Derida?
≈дна от основните цели на програмата е приключилите успешно обучителната програма да разполагат с богата движенческа култура, творческа индивидуалност и познани€- предпоставка за активна творческа ангажираност и бъдещо професионално израстване.
¬ последни€ етап от протичането на програмата Dance PORT Derida, участниците се включват в спектакъл, продуциран от компани€та. ”спешно завършилите Dance PORT Derida могат да се включат в проекти програмирани за следващата година.

 ак се кандидатства?
¬сички желаещи тр€бва да изпрат€т своето CV (включете и линк към фейсбук профил) на  –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ.  и попълн€т формул€р за участие до 15 юни 2018 г. —лед това ще бъдете поканени да участвате в работни ателиета в периода 18.06-22.06.2018. —лед провеждането на ателиетата селектираните участници в програмата ще бъдат об€вени.

 

»зискването за присъствие е да посещавате поне 75% от часовете, в противен случай се отнема възможността за обучение.

 22384333 2082201891805560 8032759227739461054 oћодул 2


 акви са целите на модула?
- ƒа предостави възможност за подържане на добра физическа кондици€.
- ƒа провокира създаване на нови контакти и бъдещи сътрудничества между участниците в програмата и гостуващите хореографи.
- ƒа подобри професионалните качества и конкурентноспособност на артистите в областта.

 ой може да кандидатствa?
ћодул 2 от Dance Port Derida е насочен към танцьори, завършили профилираните учебни заведени€, както и артисти с реализирани не по-малко от пет проекта в областта на съвременни€ танц .

 аква е продължителността и времеви€ график?
“ренинг програмата е с продължителност 1 година. ¬сички екзерсиси и уъркшопи ще се провеждат в делнични дни, с различна интензивност.

 ак се кандидатства?
¬сички желаещи тр€бва да попълн€т формул€р за кандидатстване и да го изпрат€т заедно с своето CV на –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. .  андидатите от ћодул 2 заплащат административна такса от 45 лева за вс€ко тримесечие от програмата, в което биха желали да участват.