:
 
 
     
Описание
Живко Желязков e носител на награда ИКАР 2017 в категория съвременен танц и пърформанс. Признат в класацията на най-голямата платформа за съвременен танц Aerowaves 2018 и представен като един от топ 20 млади хореографи в Европа на фестивала Spring Forward. Derida Company има удоволствието да ви покани на FLAPSƎ, най-новото представление на Живко Желязков.
Заглавие: FLAPSƎ - представление на Derida Company
Номер: 34/18
Статус: Крайният срок изтече!
Начало: Събота, Септември 29, 2018 at 19:30
Край: Събота, Септември 29, 2018 at 20:30
Крайна дата за резервации: Събота, Септември 29, 2018 at 18:00
Местоположение: Derida Dance Center, бул. Сливница 245, ет. 4
Такса: Лв. 15.00 на човек

 

FLAPSE-plakat horizontalen

Живко Желязков e носител на награда ИКАР 2017 в категория съвременен танц и пърформанс. 
Признат в класацията на най-голямата платформа за съвременен танц Aerowaves 2018 и представен като един от топ 20 млади хореографи в Европа на фестивала Spring Forward.   

Дерида Компани има удоволствието да ви покани на FLAPSƎ, най-новото представление на Живко Желязков. 

 

 Когато настоящето изчезне;
 Когато миналото се превърне в убежище;
 Когато сме се скрили от вятъра в сандък със спомени; 
 Когато страхът ОТ се срещне с желанието ЗА... 

FLAPSƎ– игра на думи от flaps, ударът на крилете на птицата при полет, и lapse, въздушно течение. 

 Идея и хореография: Живко Желязков 
 Танц: Гергана Илиева, Васил Зелямов
 Музика и звукова среда: Иван Шопов / COOH / BALKANSKY
 Фотограф: Яна Лозева
 Графичен Дизайн: Теодора Симова
 Проектни координатори: Михаил Байков, Яна Янева
 Продуцент: Атанас Маев

Билети: 15.00 лв./ 12.00 лв. студенти / 4.00 лв. студенти изучаващи специалности свързани с театрално и танцово изкуство.

Представлението се реализира със съдействието на Министерство на Културата и е част Резидентска програма Дерида, която е включена в Календата на културните събития на Столична община. Сцена Дерида се подкрепя от Фондация Америка за България.

---

Jivko Jeliazkov, awarded with IKAR 2017 for contemporary dance and performance. Took a part in the ranking of the largest contemporary dance platform Aerowaves 2018 and presented as one of the top 20 emerging choreographers in Europe at the Spring Forward Festival.

Derida Company is pleased to invite you to FLAPSƎ, the latest performance of Jivko Jeliazkov.

When the present disappears;
When the past becomes a shelter; 
When we are hiding from the wind in a memory chest, 
When the fear OF conquers the desire FOR… 

FLAPSƎ – a wordplay created of flaps, a bird’s wings position when preparing to fly, and lapse. 

Concept and choreography: Jivko Jeliazkov 
Performance: Gergana Ilieva, Vasil Zelyamov 
Music and sound design: Ivan Shopov / COOH / BALKANSKY 
Photographer: Yana Lozeva 
Graphic design: Teodora Simova 
Project coordinators: Mihail Baykov, Yana Yaneva 
Producer: Atanas Maev 

Tickets: 15/12 BGN 

This performance is funded with the support of the Bulgarian Ministry of Culture. It is realized during Derida Dance Center’s Residency Program which is part of the Calendar of Cultural Events of Sofia Municipality for 2017.