:
 
 
     
Описание
Представлението е за всеки, който не се страхува да порасне надолу.
Заглавие: Zen Play - танцов пърформанс на Derida Company
Номер: 18/18
Статус: Крайният срок изтече!
Начало: Събота, Февруари 24, 2018 at 19:30
Край: Събота, Февруари 24, 2018 at 20:30
Крайна дата за резервации: Събота, Февруари 24, 2018 at 18:00
Местоположение: Derida Dance Center, бул. Сливница 245, ет.4
Такса: Лв. 10.00 на човек

Zen 2

For English scroll down

---------------------------------

Zen Play играе с познатите ни концептуални картини, развива болтовете и гайките на установените форми. Лъкатуши и заличава демаркационните линии на съзнанието – там, където свършва една идея и започва друга.
Илюзията за реалност е напълно реална. Мъжът не е мъж, а жената не е жена.
Представлението е за всеки, който не се страхува да порасне надолу.

Концепция и хореография: Живко Желязков
Композитор: Иван Шопов (Cooh, Balkansky)
Визуална среда: Полина Стоянова (Jo Iyaa)
Изпълнители: Филип Миланов, Марион Дърова, Диана Александрова
Със Специалното участие на Динко Желязков
Продуцент: Атанас Маев

"Бях толкова силно впечатлен от този фантастичен танцов пърформанс. Това е едно от най-физическите и емоционални неща, които съм виждал тази година." Габриел Шанкс, директор на The Drama League of New York

"Това е представление на границата. От супер доброто осветление, невероятната музика, дълбокото намерение на танцьорите до добре свързаната цялостна хореографска линия на Живко - визията и изпълнението са забележителни, просто зашеметяващи!" Линдзи Рени Дери, американски хореограф и изпълнител.

Цена: 10/12 лв/ 4.00 лв. студенти изучаващи специалности свързани с театрално и танцово изкуство.

Танцовият пърформанс е реализиран с подкрепата на Столична общинa.

***
The performance Zen Play dallies with the well known conceptual pictures, unscrews the bolts and nuts of the established shapes. It meanders and dissolves the dividing lines of the consciousness - at the place where one idea finishes and another starts. 
The illusion of reality is totally real. The man is not a man and the woman is not a woman.
The performance is for everybody who is not afraid of growing down.

Cocept and choreography: Jivko Jeliazkov
Music: Ivan Shopov (Cooh, Balkansky)
Visual environment: Polina Stoyanova (Jo Iyaa)
Perofmers: Philip Milanov, Marion Darova, Diana Aleksandrova
special appearance of Dinko Jeliazkov
Producer: Atanas Maev

"I had my mind blown by this fantastic dance piece. It's one of the most physical and emotional works I've seen this year." Gabriel Shanks, director of The Drama League of New York

"Truly an on the edge performance. From the super lighting, unbelievable music, deep intention of the performers to Jivko's continuous and well connected through line - the vision and performance was spectacular, just stunning!!" Lindsey Renee Derry, American choreographer and dancer

Tickets: 10/12 leva

This performance is realized through the support of Sofia Municipality