:
 
 
     
Описание
Живко Желязков, носител на награда ИКАР 2017 в категория съвременен танц и пърформанс и един от топ 20 -те за 2018 хореографи на най-голямата платформа за съвременен танц в Европа - Aerowaves, има удоволствието да ви покани на FLAPSƎ-представление на компания Дерида.
Заглавие: FLAPSƎ - представление на Derida Company
Номер: 14/18
Статус: Крайният срок изтече!
Начало: Събота, Ноември 10, 2018 at 19:30
Край: Събота, Ноември 10, 2018 at 20:30
Крайна дата за резервации: Събота, Ноември 10, 2018 at 19:30
Местоположение: Derida Dance Center, бул. Сливница 245, ет. 4
Такса: Лв. 15.00 на човек

FLAPSE-plakat horizontalen

Живко Желязков, носител на награда ИКАР 2017 в категория съвременен танц и пърформанс и един от топ 20 -те за 2018 хореографи най-голямата платформа за съвременен танц в Европа - Aerowaves, има удоволствието да ви покани на FLAPSƎ.

 Когато настоящето изчезне;
 Когато миналото се превърне в убежище;
 Когато сме се скрили от вятъра в сандък със спомени; 
 Когато страхът ОТ се срещне с желанието ЗА... 

FLAPSƎ– игра на думи от flaps, ударът на крилете на птицата при полет, и lapse, въздушно течение. 

 Идея и хореография: Живко Желязков 
 Танц: Гергана Илиева, Васил Зелямов
 Музика и звукова среда: Иван Шопов / COOH / BALKANSKY
 Фотограф: Яна Лозева
 Графичен Дизайн: Теодора Симова
 Проектни координатори: Михаил Байков, Яна Янева
 Продуцент: Атанас Маев

Билети: 15.00 лв./ 12.00 лв. студенти / 4.00 лв. студенти изучаващи специалности свързани с театрално и танцово изкуство.

Представлението се реализира със съдействието на Министерство на Културата и е част Резидентска програма Дерида, която е включена в Календата на културните събития на Столична община. Сцена Дерида се подкрепя от Фондация Америка за България.

---

Jivko Jeliazkov, awarded with IKAR 2017 for contemporary dance and performance, and one of the TOP 20 Aerowaves choreographers for 2018 is honored to invite you to Derida Company’s newest production – FLAPSƎ. 

When the present disappears;
When the past becomes a shelter; 
When we are hiding from the wind in a memory chest, 
When the fear OF conquers the desire FOR… 

FLAPSƎ – a wordplay created of flaps, a bird’s wings position when preparing to fly, and lapse. 

Concept and choreography: Jivko Jeliazkov 
Performance: Gergana Ilieva, Vasil Zelyamov 
Music and sound design: Ivan Shopov / COOH / BALKANSKY 
Photographer: Yana Lozeva 
Graphic design: Teodora Simova 
Project coordinators: Mihail Baykov, Yana Yaneva 
Producer: Atanas Maev 

Tickets: 15/12 BGN 

This performance is funded with the support of the Bulgarian Ministry of Culture. It is realized during Derida Dance Center’s Residency Program which is part of the Calendar of Cultural Events of Sofia Municipality for 2017.